• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Vragen bij het overbruggingsrecht? #covid-19

  Artikel geplaatst op: 05/12/2020, met categorie: Covid-19


  Met dank aan: Xerius

  Eind november kwam er eindelijk nog eens goed nieuws! Want het dubbele overbruggingsrecht werd officieel goedgekeurd. Ondertussen zijn de uitbetalingen van de uitkeringen al begonnen…

  Maar misschien zit je nog met enkele vragen hierrond? Dan vind je hieronder alvast enkele Q&A’s, met dank ook aan onze partner Xerius!

  Vragen bij het overbruggingsrecht - november 2020
  Foto door Oleg Magni via Pexels

  VEELGESTELDE VRAGEN BIJ HET OVERBRUGGINGSRECHT (november 2020)

  OVERBRUGGINGSRECHT EN FISCALITEIT

  – Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op het overbruggingsrecht of op relance-uitkering?

  Nee.

  UITSTEL VAN SOCIALE BIJDRAGEN

  – Er wordt uitstel van betaling bijdragen gegeven maar wat met rechten arbeidsongeschiktheid (bijdragen moeten betaald zijn om in orde te zijn)?

  Het uitstel van betaling wegens Corona heeft geen gevolgen op de sociale rechten. Dus ook niet op de uitkeringen.

  AANVRAAG VRIJSTELLING OMWILLE VAN CORONA

  – Hoeveel is de impact op het pensioen per vrijgesteld kwartaal?

  1 kwartaal is ongeveer 86 euro verlies per jaar (berekend op minimumpensioen)

  CRISIS OVERBRUGGINGSRECHT

  – Wat met zelfstandigen met toepassing artikel 37?

  Indien netto belastbaar jaarinkomen N-3 hoger dan 6.996,89 euro mogelijks recht op half OR, indien inkomen van N-3 hoger dan 13.993,78 euro mogelijk volledig OR en/of relance
  –> retroactief recht binnen twee jaar indien definitief doorgestroomd inkomen hoog genoeg, moet dit jaar aangevraagd worden

  – Is OR combineerbaar met loon uit vennootschap?

  Ja, dit mag gecombineerd worden.

  – Worden primo-starters aanzien als volwaardig hoofdberoep?

  Ja.

  – Kunnen zelfstandigen die dit jaar in augustus opgestart zijn (in hoofdberoep) en nu verplicht moet sluiten in aanmerking komen voor dubbel OR?

  Ja.

  CORONA OUDERSCHAPSVERLOF

  – Hoe moet aangetoond worden dat er minder gewerkt wordt owv opvang kinderen? Welke bewijsstukken moeten eventueel bewaard worden?

  Dit gaat om een verklaring op eer.

  KLASSIEKE OVERBRUGGINGSRECHT

  – Is er een versoepeling van de voorwaarden voor het klassieke OBR quarantaine voor startende zelfstandigen?

  Nee, voorwaarde 4 kwartalen aangesloten in hoofdberoep en 4 kwartalen in hoofdberoep betaald de laatste 16 kwartalen, uitstel van bijdragen geldt ook als betaling. (mogelijks een versoepeling op komst)

  – Klassiek Overbruggingsrecht (school) : wat als school maar een attest voor de 5 werkdagen wil afleveren en niet voor de hele week?

  Vermoedelijk niet ok, in het weekend zijn de kinderen normaal ook gewoon thuis. (Concreet dossier kan wel voorgelegd worden)

  RELANCE-UITKERING

  – Kan dit voor een zelfstandig helper?

  Voor de helper is dit afhankelijk van de activiteiten van de éénmanszaak.

  – Wat met zelfstandig bedrijfsleider van bedrijf met omzetverlies?

  Komt in aanmerking voor relance indien hoofdberoep (of bijberoep met bijdragen als hoofdberoeper).

  – Is relance uitkering mogelijk voor zelfstandige die niet verplicht moest sluiten maar wel afhankelijk is van sector met verplichte sluiting?

  Ja, dit is mogelijk.

  – Wat met bijvoorbeeld forfaitaire kapster? Hoe bewijzen die hun omzetverlies?

  Ondernemingen die werken met het forfaitair btw-stelsel moeten een geraamde omzet opgeven. Deze raming wordt gemaakt op basis van de aankoopborderellen, aankoopfacturen, uurtarieven,…

  – Voor bewijs 10% omzetverlies: als men in 2019 nog bijberoep was en in 2020 hoofdberoep. Blijft 2019 de referentie?

  Dan mag het eerste kwartaal 2020 hoofdberoep als referentie nemen.

  – Geldt relance ook voor kinesisten met omzetverlies?

  Nee, vrije beroepers vallen praktisch overal uit de boot. Indien geen werk, kunnen ze eventueel opteren voor het klassiek OR.

  SPECIFIEKE VRAGEN/CASES OVER HET OVERBRUGGINGSRECHT

  – Wat met garage toonzaal dicht, herstelplaats open?

  Enkel overbruggingsrecht (want nog activiteiten)
  Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: wordt beschouwd als verplichte sluiting dus geen omzetverlies aantonen. (Want haalde je 50% of meer van je omzet uit de verplicht te sluiten vestiging/activiteit, dan hoef je geen omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.)

  – Wat met meubelzaak die gesloten is maar wel nog bestelde meubels levert en factureert?

  Krijgt dubbel overbruggingsrecht voor de maand november (is zoals click en collect)

  – Ondernemer in eerste lockdown deed horeca en heeft nu automatisch OR gekregen maar doet de horeca niet meer wel frituur. is OR terecht?

  Indien frituur zitgelegenheid heeft is dubbel OR terecht.

  – Heeft een hondentrimster recht op OR voor de maand oktober?

  OR niet, mogelijks relance-uitkering voor oktober indien 10% omzetverlies Q3/2020 vergeleken met Q3/2019. Vanaf november recht op dubbel OR.

  – Bij bedrijfsleiders van een vennootschap horecazaak werd het OR nog niet automatisch uitbetaald, klopt dit?

  Indien aangesloten in hoofdberoep in ieder geval wel recht, best online aanvraag doen.

  – Heeft een reisbureau dat online boekingen doet maar geen kantoor heeft, recht op OR?

  Dubbel OR voor de maand oktober/november, relance-uitkering voor september.

  – Ondernemer heeft in Q3 geen 10% omzetverlies in oktober, dus kan geen relance aanvragen maar is vanaf 2 november verplicht gesloten?

  Voor november kan het dubbel OR aangevraagd worden.

  – Wat met diëtisten, zij vallen onder paramedisch beroep, hebben ze recht op OR? (vele klanten bellen af door lockdown)

  Diëtisten moeten niet sluiten en mogen nog consultaties doen. Als ze onvoldoende/geen werk hebben dan kunnen ze opteren voor het klassiek OR.

  – Wat met interimkantoor dat vooral aan horeca en winkelpersoneel uitbesteedt?

  Bij 60% afhankelijk van sluiting verplichte sectoren, hebben ze recht op enkel OR indien deels onderbroken, en recht op dubbel OR indien volledig onderbroken.

  – Traiteur niet afhankelijk van horeca of evenementensector krijgt nu ook geen opdrachten omdat particulieren geen feesten mogen geven, dubbel OR mogelijk?

  Er moet aangetoond worden dat er 60% afhankelijkheid is van een verplicht gesloten sector. Zoniet geen OR, maar wel klassiek OR.
  Deze case ligt wel voor bij het RSVZ om na te gaan als er hier eventueel geen recht zou zijn op crisis OR.

  – Heeft een schilder die enkel verkoopt via veilingen en nu geen enkele verkoop heeft, recht op (dubbel) OR?

  Als de veilingen verplicht gesloten zijn en hij is 60% afhankelijk van de verplicht gesloten sector: als hij op dit moment nog activiteiten doet dan enkel OR, indien alles stopgezet dan dubbel OR

  – Wat met zelfstandige die in België bijdragen betaalt in hoofdberoep maar in Nederland woont. Komt hij in aanmerking voor het OR en andere premies?

  Hoofdverblijfplaats moet in België zijn voor het klassiek OR, niet voor crisis OR dus kan daar aanspraak op maken.

  – Wat met personal coach? Verplichte onderbreking? Recht op (dubbel) OR?

  Personal coach 60% afhankelijk van een verplicht gesloten sector? Afhankelijk van een fitness? Zo ja en volledig stoppen dubbel OR, indien nog activiteiten dan enkel OR.

  – Wat met fotograaf, niet afhankelijk van verplicht gesloten sector maar doet normaal vooral gezin- en newbornshoots, niet meer mogelijk door social distancing, recht op OR?

  Fotograaf die winkel moet sluiten heeft recht op dubbel OR, maar geen winkel of studio dan moeten ze afhankelijkheid aantonen. Deze case ligt momenteel voor.

  – Goudsmid die reparatie van juwelen doet is 100% afhankelijk van juwelierszaken (verplicht gesloten), recht op dubbel OR?

  Ja, indien hij activiteiten volledig stopzet, recht op enkel OR als hij activiteiten gedeeltelijk stopzet.

  – Wat met de kapster/schminkster die nog werkt voor tv-prominenten maar niet meer als kapster aan huis?

  Als ze zowel particulieren als B2B doet, dan gaan kijken als ze 60% afhankelijk is van verplicht gesloten sector. Is dit het geval en ze stopt alle activiteiten, dan dubbel OR. Doet ze nog B2B, dan recht op enkel OR.

  – Komt een ondernemer die tot en met Q3/2020 student-zelfstandige was en vanaf Q4/2020 zelfstandige in hoofdberoep, in aanmerking voor (dubbel) OR?

  Ja, dit kan.

  – Kan een tabakshop ook dubbel OR krijgen als ze zelf beslissen om te sluiten?

  Nee, geen verplichte sluiting en niet afhankelijk van sector met verplichte sluiting.

  – Café gestart op 1 oktober, recht op dubbel OR?

  Ja (kan wel gecontroleerd worden om misbruik uit te sluiten).

  – Een winkel die deels verplicht moet sluiten en deels niet (lingerie = bandagisterie) dubbel OR mogelijk?

  Recht op enkel OR (behoud van minimale activiteit)

  – Iemand die lezingen geeft op scholen (code rood), recht op OR?

  Zijn dit de enige activiteiten? Als deze activiteiten verplicht gestopt zijn dan recht op dubbel OR. Als ze nog andere activiteiten doen dan 60% afhankelijkheid aantonen.

  – Vallen zelfstandige muzikanten onder verplichte sluiting?

  Ze vallen onder de cultuursector en hebben ook recht op dubbel OR.

  – Wat met persoon die grotendeels praktijklessen vrachtwagen geeft?

  Volgt regels van autorijschool, relance in okt, dubbel OR in nov (indien geen activiteiten meer), indien nog wel activiteiten dan recht op enkel OR

  NIEUW VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

  VLAIO heeft gezorgd voor een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden.

  – Wat met Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme als er geen BTW-aangiftes ingediend worden?

  Bij niet btw plichtigen, geef je het omzetcijfer in van kwartaal 4/2019 uit de boekhouding.

  – Tuincentra mogen open maar mogen geen kerstspullen verkopen?

  Bij omzetverlies van meer dan 60%, recht op Vlaams Beschermingsmechanisme maar wel bewijzen want geen verplichte sluiting.

  – Klant heeft carwash (verplicht gesloten) en daarnaast benzinestation. Kan deze klant NVB aanvragen op basis van daling omzet carwash?

  Omzetverlies moet bekeken worden op totale omzet van de onderneming

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!