• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Voorraad verloren, btw-aftrek ook? #covid-19

  Artikel geplaatst op: 12/08/2020, met categorie: BTW , Covid-19


  Bron: Taxwin

  Wegens de verplichte coronasluiting en/of teruggevallen van uw omzet, zit u met een voorraad die niet meer te gebruiken of te verkopen is. Wat met uw btw-aftrek?

  voorraad verloren, btw-aftrek ook?

  Onverkoopbare voorraad

  In de eerste plaats gaat het dan om etenswaren in de ruime zin van het woord natuurlijk. Voor de gewone voedingswinkel zal de verloren voorraad nog wel best meevallen, want zij mochten gewoon openblijven.

  Veel horecazaken daarentegen moesten vrij plots gesloten worden en zitten dus met voorraden die inmiddels niet meer verkocht kunnen worden.

  Niet alleen horeca, inderdaad!

  Er zijn ook nog andere winkels of gelegenheden die verplicht hun deuren moesten sluiten of die toch een forse terugval in omzet gekend hebben en die daardoor met onbruikbare en/of onverkoopbare producten geconfronteerd worden.

  Denk aan een bloemenwinkel, een pralinewinkel, enz.

  Probleem voor de btw-aftrek?

  In zekere zin wel, ja. De btw gaat er in principe immers van uit dat u alles wat u aankoopt en waarvan u de btw bij aankoop in aftrek brengt, ook verkoopt met btw (art. 64, §1 W.Btw) .

  Alles wat niet meer in uw voorraad zit, wordt m.a.w. geacht verkocht te zijn en dus omzet gegenereerd te hebben. Het feit dat u een deel van uw voorraad heeft moeten weggooien, doet er dus in eerste instantie niet toe, tenzij…

  Heeft u voldoende bewijzen?

  Er is dus wel degelijk een uitweg. U kunt dit vermoeden nl. weerleggen als u kunt aantonen dat de goederen niet verkocht werden, maar weggegooid of vernietigd zijn. Dat laatste moet u dan uiteraard voldoende kunnen documenteren.

  Geen coronatolerantie?

  Neen, dat niet. De btw heeft geen specifieke maatregelen genomen wat dat betreft. Het zijn dus de algemene regels die van toepassing zijn op onverkoopbaar of onbruikbaar geworden producten of goederen.

  Hoe concreet bewijzen?

  In de eerste plaats is een correcte voorraadadministratie en inventaris van belang waarin duidelijk de hoeveelheden van vernietigde of weggegooide producten bijgehouden worden. Daarnaast moet u aan de hand van foto’s, filmpjes, facturen van afvalverwerkers, vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder, enz. kunnen aantonen dat de goederen effectief vernietigd zijn.

  Let op! Kunt u niet afdoende bewijzen dat de goederen vernietigd of weggegooid zijn, dan loopt u het risico dat u bij een controle verplicht wordt om de btw die u initieel in aftrek gebracht heeft op de aankoop van die goederen, te herzien of terug te storten aan de schatkist.

  Samengevat

  Er gelden geen specifieke coronatoleranties ter zake. Om uw btw-aftrek te behouden, moet u dus kunnen bewijzen dat die goederen vernietigd of weggegooid zijn.


  Wel zo duidelijk om te delen, vonden wij!
  Zit je nog met andere btw-vragen?