ZIT JE MET EEN VRAAG?

Neem supersnel contact op!

> Klik hier

Voorafbetalingen aanslagjaar 2018

Artikel geplaatst op: 01/03/2017, met categorie: Belastingen


De Algemene administratie van de Fiscaliteit heeft haar bericht over de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten van het jaar 2017) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vermeerderingspercentage

Het gemiddelde vermeerderingspercentage voor wie in 2017 (AJ. 2018) te weinig of niet voorafbetaalt, is 2,25 %.

Wanneer storten?

Voor het aanslagjaar 2018 moeten de voorafbetalingen gebeuren:

  • voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 10 april 2017;
  • voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2017;
  • voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 10 oktober 2017;
  • voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 10 december 2017.

Voordelen

Het bedrag van de voordelen die aan de trimestriële voorafbetalingen zijn verbonden, is voor het aanslagjaar 2018 gelijk aan de som van volgende producten:

  • bedrag van VA 1 x 3,00 %;
  • bedrag van VA 2 x 2,50 %;
  • bedrag van VA 3 x 2,00 %;
  • bedrag van VA 4 x 1,50 %.

Het gemiddelde van deze vier percentages is gelijk aan het tarief van de vermeerdering, nl. 2,25 %.

Rekeningnummers

De voorafbetalingen moeten vóór elke vervaldatum gestort of overgeschreven worden op één van volgende rekeningnummers van Inningscentrum  Dienst voorafbetalingen , North Galaxy, Toren A, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257/640.40, fax 0257/995.10:

  • voor de vennootschappen: op rekening IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB van het ‘Ontvangkantoor Voorafbetalingen – Vennootschappen’;
  • voor de natuurlijke personen: op rekening IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB van het ‘Ontvangkantoor Voorafbetalingen – Natuurlijke personen’.

Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de belastingadministratie aan om niet te wachten tot de vervaldag om te betalen.

Opgelet!

Betalingen die na de vervaldatum bij het ‘Ontvangkantoor Voorafbetalingen’ toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.