• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Vervroegde aftrek van verliezen #covid-19

  Artikel geplaatst op: 12/08/2020, met categorie: Covid-19


  Bron: Taxwin

  Veel ondernemingen worden door de coronacrisis geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Om deze ondernemingen te helpen met het versterken van hun liquiditeitspositie, heeft de federale regering tijdelijk een vervroegde verliesaftrek (‘carry-back’) ingevoerd.

  vervroegde aftrek van verliezen #covid-19

  Wat betekent zo’n vervroegde verliesaftrek?

  Concreet zullen zelfstandigen en vennootschappen hun verwachte verliezen van 2020 vervroegd kunnen aftrekken van hun winsten.

  Daardoor kunnen reeds betaalde voorschotten terugbetaald worden of moet een lager belastingtegoed betaald worden. Voorwaarde is wel dat men op 18 maart 2020 niet kon worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden.

  Men doet er goed aan om dit verwachte verlies goed in te schatten. Bij een (grote) overschatting wordt er immers voorzien in een sanctie onder de vorm van een belastingvermeerdering (personenbelasting) of een bijzondere aanslag (vennootschapsbelasting).

  VENNOOTSCHAPPEN

  Vennootschappen zullen gebruik kunnen maken van de vervroegde verliesaftrek in aanslagjaar 2019, 2020 of 2021, dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 december 2020, voor verliezen die geleden worden in het volgende belastbare tijdperk (nieuw artikel 194septies/1 WIB).

  Concreet zal dit gebeuren door het verwachte verlies via de aangifte vennootschapsbelasting in mindering te brengen van de belastbare reserves, via de aanleg van een vrijgestelde reserve. Het bedrag van deze reserve wordt beperkt tot maximaal € 20 miljoen.

  De onaantastbaarheidsvoorwaarde zal voor deze reserve niet van toepassing zijn. Men zal dus de al goedgekeurde jaarrekening voor boekjaar 2019 (of 2018-2019 of 2019-2020) niet hoeven te wijzigen om die vrijgestelde reserve op een aparte rekening te boeken.

  Dit gunstregime is echter niet van toepassing op vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de datum van indiening van de aangifte voor aanslagjaar 2021 zijn overgegaan tot:

  • een verkrijging van eigen aandelen;
  • een toekenning of uitkering van dividenden;
  • een kapitaalvermindering, of enige vermindering of uitkering van het eigen vermogen.

  EENMANSZAKEN

  Zelfstandigen en vrije beroepers zullen het verlies dat ze in 2020 verwachten, kunnen verrekenen met de winsten of baten van inkomstenjaar 2019 (nieuw artikel 67sexties WIB).

  De vrijstelling zal gevraagd moeten worden via een bijzonder aanvraagformulier, aangezien het model van de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2020 reeds is vastgesteld.


  Heb je nog vragen hierbij? Ons boekhoudteam staat voor je klaar! 😉