• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Verliezen van een bijberoep aftrekbaar?

  Artikel geplaatst op: 06/10/2021, met categorie: Belastingen , Eenmanszaken


  Bron: Taxwin

  Een persoon exploiteert in bijberoep een manege, waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. De fiscus verwerpt de verliezen, omdat de kosten overdreven zouden zijn.

  Kreeg hij gelijk van de rechter? 🤓

  Verliezen van een bijberoep aftrekbaar - Karin Beeckman BV
  Foto door Mikhail Nilov via Pexels

  Standpunt Administratie

  De fiscus weigert de aftrek van de verliezen voor de onderzochte jaren. De exploitatie van de manege blijkt al sinds het begin verlieslatend te zijn.

  Aangezien de kosten systematisch hoger zijn dan de inkomsten, moeten ze geacht worden op onredelijke wijze de beroepsbehoeften te overtreffen.

  De controleur beperkt de aftrek tot het bedrag van de inkomsten, zodat het resultaat van het bijberoep op nul gezet wordt.

  Voor de rechter verandert de fiscus echter het geweer van schouder en zegt hij dat de kosten die hoger zijn dan de opbrengsten helemaal geen beroepskosten zijn.

  Standpunt rechter

  De rechter geeft de fiscus ongelijk.

  Aangezien de fiscus een deel van de kosten eerst verworpen heeft omdat ze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften zouden overtreffen, heeft hij toen aanvaard dat het beroepskosten waren.

  Hij kan niet achteraf zijn argumenten voor de verwerping veranderen.

  Wil hij het onredelijke deel van de kosten verwerpen, dan moet hij per kost of ten minste groep van kosten het overdreven karakter aantonen. De aftrek van verliezen uit één beroepsactiviteit van de netto-inkomsten van een andere beroepsactiviteit in het algemeen weigeren kan niet.

  Commentaar

  Verlies uit bijberoep

  Wanneer iemand meerdere beroepsactiviteiten heeft, is een eventueel verlies uit één beroepsactiviteit in principe aftrekbaar van de inkomsten uit de andere. Wanneer u echter een bijberoep heeft dat jarenlang verlieslatend is, kunt u verwachten dat de fiscus moeilijk zal doen.

  Wat doet de fiscus dan vaak?

  Dikwijls zal de fiscus bij een jarenlang verlies uit een bijberoep, dat verlies ‘op nul zetten’. Hij doet dat meestal door de aftrek te weigeren van het gedeelte van de kosten dat hoger is dan de inkomsten.

  Kan dat?

  Neen, volgens de meeste rechters niet. De fiscus kan de aftrek van kosten volledig weigeren omdat het geen beroepskosten zijn, of kan de aftrek van overdreven beroepskosten beperken.

  Hij moet echter dan per kost of ten minste per soort kosten argumenteren waarom hij de aftrek (ten dele) weigert. De aftrek globaal beperken tot het bedrag van de inkomsten kan niet. 🙂

  Tip 1
  U moet bewijzen dat u de in aftrek genomen kosten gemaakt heeft om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 92) , maar dat een gedeelte van de kosten overdreven is (art. 53, 10° WIB 92) , moet door de fiscus aangetoond worden (Cass., 21.06.2013) . 👍

  Tip 2
  Deze rechter bevestigt eerdere rechtspraak dat als de fiscus beweert dat de beroepskosten overdreven zijn, hij erkent dat het beroepskosten zijn, en dus nadien de aftrek niet meer kan weigeren omdat de voorwaarden voor de aftrek van beroepskosten niet vervuld zouden zijn. 👍

  Let op!
  Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat het wel uw intentie is om de voorlopig verlieslatende activiteit winstgevend te maken. Als de activiteit geen beroep is, maar een hobby, kan de fiscus immers wel het verlies volledig verwerpen. 🤜

  Samenvatting

  De fiscus kan verliezen niet op nul zetten met als argument dat de kosten die hoger zijn dan de opbrengsten geen beroepskosten zijn of overdreven beroepskosten zijn. Hij moet per kost of soort kosten argumenteren waarom hij de aftrek volledig of ten dele weigert.

  Verwerpt hij een deel van de kosten als overdreven, dan aanvaardt hij in elk geval dat het beroepskosten zijn. 💪

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!