• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • VAA: wat kostte “gratis” lenen in 2020?

  Artikel geplaatst op: 03/04/2021, met categorie: Belastingen


  Bron: Taxwin

  Leent u gratis van uw vennootschap, dan wordt u belast op een voordeel gratis lening (VAA). Het interestpercentage waartegen u dit voordeel voor 2020 moet berekenen, werd onlangs bij KB bekendgemaakt.

  VAA, wat kostte gratis lenen in 2020

  VAA gratis lening

  Haalt u geld uit uw vennootschap door het gewoon op te nemen via uw rekening-courant (rc), dan is dat in feite een lening die u aangaat bij uw vennootschap (u moet dat ‘ooit’ terugbetalen). Omdat u daar in de praktijk echter geen interesten op betaalt, moet u volgens de fiscus privé belast worden op een voordeel gratis lening of een zgn. fictieve debetrente.

  Fictieve debetrente pas achteraf bekend

  Inderdaad. In tegenstelling tot heel wat andere privé belastbare voordelen (VAA), worden de tarieven voor het voordeel gratis lening pas bekendgemaakt in de eerste maanden van het jaar na het inkomstenjaar.

  De interestvoet voor een gratis lening via rekening-courant (rc) is behoorlijk gestegen van 8,78% voor inkomstenjaar 2019 naar 10,20% voor inkomstenjaar 2020 (KB 24.02.2021, BS 01.03.2021).

  Hoe berekenen?

  Het voordeel van een gratis lening via rc moet in principe per maand berekend worden. U doet dit door de gemiddelde stand per maand, dus beginstand plus eindstand gedeeld door twee, te vermenigvuldigen met 10,20% x 1/12 en die maandelijkse VAA op te tellen. Zijn er echter geen abnormale schommelingen op de rc, dan mag u het VAA ook per jaar berekenen (Comm. IB 92, nr. 36/87).

  Let op!

  Uw loonfiche 281.20 voor 2020 moest ingediend zijn vóór 15 maart 2021. Heeft u in 2020 een voordeel gratis lening genoten, dan moet u de al ingediende fiche nog (laten) aanvullen of verbeteren.

  Wat met een tegoed op uw rc gedurende een paar maanden?

  Wanneer u in de loop van 2020 een of meerdere maanden een tegoed had op uw vennootschap i.p.v. omgekeerd, dan moet u voor die periode uiteraard geen debetinteresten rekenen. U mag echter het VAA voor de andere maanden niet verminderen met ‘fictieve creditinteresten’ tegen 10,20%.

  Tip

  Uw vennootschap kan u op uw tegoed of zgn. creditstand rc wel 4,06% interesten betalen. Die zijn aftrekbaar in de mate waarin ze niet in dividenden geherkwalificeerd moeten worden. Uw vennootschap moet op die interesten wel 30% roerende voorheffing inhouden.

  Van ”gratis” lenen kunnen we dus helemaal niet meer spreken…

  !! Onze tipS !!

  Betaal met de vennootschap geen privé rekeningen en hou u aan het maandelijks vooropgesteld loon, berekend door uw sociaal secretariaat.

  Blijkt dat loon te weinig te zijn? Spreek erover met je favoriete boekhouder en laat het loon herberekenen. Laat bij verhoging loon onmiddellijk ook de sociale lasten aanpassen, zodat hierover achteraf geen afrekening moet komen.

  Beter voorkomen dan genezen, toch? 😊

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!