• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Tweede auto fiscaal inbrengen, kan dat?

  Artikel geplaatst op: 22/11/2021, met categorie: Bedrijfsvoertuigen


  Bron: Taxwin

  De kosten van een auto die u voor uw zaak gebruikt, zijn zoals u weet aftrekbaar, weliswaar beperkt.

  Kunt u echter ook een tweede auto fiscaal inbrengen? Is dat interessant, en zo ja, hoe overtuigt u de controleur als die de aftrek in vraag stelt?

  Enkele sjieke bedrijfswagens op een rij: fiscaal aftrekbaar of niet?

  Kan het en is het interessant?

  Aftrek van autokosten

  Wanneer u een personenauto voor uw zaak gebruikt, zijn de kosten aftrekbaar, maar met een dubbele beperking.

  Ten eerste moet u de kosten beperken in verhouding tot het beroepsgebruik. Daarna moet u de beroepskosten nog beperken met de zgn. gramformule.

  Voor camionettes of andere echte lichte vrachtauto’s moet u enkel de eerste beperking toepassen, niet de tweede. Omdat er normaal gezien geen of minimaal privégebruik is, zijn de kosten daarvan dus meestal zo goed als 100% aftrekbaar.

  Slechts één auto mogelijk?

  Neen, nergens in de wet staat dat u maar van één auto kosten zou mogen inbrengen.

  Als u effectief twee auto’s gebruikt voor uw zaak, zijn dus in principe ook de kosten van beide aftrekbaar. Uiteraard ook met de beperking tot het beroepsgebruik en voor personenauto’s de beperking met de gramformule.

  Moet u daarvoor met twee werken?

  Niet noodzakelijk. Het is natuurlijk wel meer voor de hand liggend dat er twee auto’s gebruikt worden als uw partner ook in de zaak werkt. Maar als u alleen werkt, is de aftrek van de kosten van twee auto’s niet per definitie uitgesloten.

  Bent u bv. een aannemer, dan is het nogal evident dat u zowel een personenauto als een camionette of andere lichte vrachtauto heeft. Bent u bv. consultant, dan gebruikt u mogelijk een grote personenauto voor verdere verplaatsingen en een kleinere voor de stadsritten.

  Is het interessant?

  Dat hangt van geval tot geval af. Houd er rekening mee dat als u alleen bent, u natuurlijk wel op hetzelfde moment maar één auto kunt gebruiken.

  Anders gezegd, als u een tweede personenauto gaat gebruiken voor uw zaak, zal u de aftrek voor uw eerste auto normaal gezien moeten verminderen. Uw aantal beroepsmatige kilometers stijgt immers in principe niet, maar verdeelt u nu over twee auto’s.

  Bekijk met uw boekhouder wat het concrete resultaat voor uw belastingen zou zijn als u een tweede auto zou inbrengen. Eventueel kan de conclusie zijn dat u de tweede auto toch beter enkel voor uw privéverplaatsingen gebruikt.

  Hoe overtuigt u uw controleur?

  Bewijslast ligt bij u

  Aangezien het gaat om de aftrek van beroepskosten, moet u bewijzen dat u ze gemaakt heeft om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. Het is dus aan u om aan te tonen dat beide auto’s voor de zaak gebruikt worden, en in welke mate.

  Hoe bewijzen?

  Zeker als u alleen werkt, zal de controleur zich niet zo gemakkelijk laten overtuigen door alleen maar uw uitleg, hoe redelijk die ook mag klinken. Daarom is het aan te raden om van beide auto’s het beroepsgebruik bij te houden met een kilometeradministratie.

  Tip 1. U houdt best ook het beroepsgebruik bij als u niet alleen werkt. Als u met twee werkt, is het immers wel aannemelijker dat u allebei een auto gebruikt voor de zaak, maar nog niet bewezen. Ga er dus niet van uit dat de controleur de aftrek niet in vraag zal stellen.

  Tip 2. Van uw privékilometers hoeft u geen overzicht bij te houden. Daar vraagt u geen aftrek voor, en heeft de controleur geen zaken mee.

  Tip 3. De controleur kan de aftrek van bewezen beroepskosten niet weigeren, omdat u volgens hem de verplaatsingen toch ook met één auto zou kunnen doen, en dus de tweede auto niet ‘nodig’ is. Dat is immers een zgn. opportuniteitsoordeel, en dat is verboden. Enkel wanneer hij aantoont dat u echt overdrijft, kan hij het overdreven gedeelte van de kosten verwerpen.

  Samengevat

  In principe is kostenaftrek van twee auto’s mogelijk, ook als u alleen werkt, maar bekijk met uw boekhouder of het ook wel opportuun is. Als u op jaarbasis bv. 30.000 beroepskilometers aftrekt, zal de fiscus uiteraard niet aanvaarden dat u plots het dubbele aftrekt. U houdt het beroepsgebruik van beide auto’s het best bij met een kilometeradministratie.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!