• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Schrijf je te snel af volgens de controleur?

  Artikel geplaatst op: 28/10/2021, met categorie: Belastingen


  Bron: Taxwin

  Zoals je weet, mag je investeringen niet in één keer in de kosten nemen, maar moet je die afschrijven. Een klassieker bij een belastingcontrole is dat de controleur vindt dat sommige investeringen te snel afgeschreven worden.

  Wat als de fiscus de afschrijvingstermijn wil verlengen? En hoe verweer je je?

  Schrijf je te snel af volgens de controleur
  Foto door Nataliya Vaitkevich via Pexels

  Hoe snel afschrijven?

  Gebruiksduur

  De afschrijvingstermijn van een investering is gelijk aan de normale gebruiksduur ervan. U moet die normale gebruiksduur ramen op het moment dat u een investering aanschaft.

  Let op 1! 

  Voor zgn. immateriële vaste activa, bv. cliënteel, en voor bedrijfsfietsen mag de termijn niet korter zijn dan 5 resp. 3 jaar.

  Let op 2! 

  Bovendien moet een investering over ten minste 3 jaar afgeschreven worden (art. 75, 4° WIB 92) om recht te geven op de investeringsaftrek, van momenteel (tot 31.12.2022) 25%.

  Wat vindt de fiscus? 

  Die heeft voor meerdere soorten investeringen een afschrijvingstermijn bepaald die hij ‘redelijk’ vindt (Comm. IB 61/104-135), namelijk:

  • 20 jaar voor industriële gebouwen
  • 33 jaar voor handels- en kantoorgebouwen
  • 5 jaar voor rollend materieel
  • 10 jaar voor meubilair

  De meeste controleurs doen moeilijk als u sneller afschrijft, bv. meubels op 5 jaar, een auto op 3 jaar.

  Andere regels voor kmo’s dan voor eenmanszaken? 

  Ja, dat klopt! Sinds 01.01.2020 lopen de regels niet meer gelijk.

  Eenmanszaken… kunnen nog altijd een volledig jaar afschrijven op een investering, ook al is die pas op bv. 10.12.2021 aangeschaft. Daarnaast kan een eenmanszaak ook nog zgn. degressief afschrijven (het dubbele van het lineaire percentage).

  Vennootschappen… moeten pro rata afschrijven! Diezelfde investering die op 10.12.2021 gekocht wordt, kan een kmo dus nog maar voor 21/365 afschrijven in 2021 en dat moet verplicht lineair gebeuren.

  Kosten kwijt? 

  Neen, het deel van de afschrijvingen dat de controleur voor een bepaald jaar niet aanvaardt omdat hij de afschrijvingstermijn te kort vindt, het zgn. afschrijvingsexcedent, gaat niet verloren. De aftrek ervan, en dus de belastingbesparing dankzij die aftrek, wordt enkel over een langere termijn gespreid.

  Hoe verweert u zich?

  Concrete feiten

  De afschrijvingstermijnen die de fiscus redelijk vindt, zijn niet te nemen of te laten. Als u kunt aantonen dat de geraamde gebruiksduur van een investering korter is dan de termijn die de fiscus normaal vindt, moet de fiscus dat aanvaarden.

  Zorg ervoor dat u concrete feiten kunt aanvoeren die de kortere afschrijvingstermijn verantwoorden, zoals een verwacht intensief gebruik van de investering.

  U heeft een akkoord

  Heeft u eerder al controle gekregen van de afschrijvingstermijnen die nu betwist worden, en werden die toen aanvaard, dan heeft u een akkoord, zelfs als dat niet op papier staat.

  De fiscus kan dat akkoord enkel voor de toekomst in vraag stellen, d.w.z. dat de wijziging slechts uitwerking heeft vanaf het jaar dat aanvangt na dat waarin de controle plaatsvindt.

  Let op 1! 

  U kunt zich niet op een akkoord beroepen als uw belastingaangiftes al jaren gewoon aanvaard werden zonder dat de controleur de afschrijvingen onderzocht heeft (Antwerpen, 07.10.2014) .

  Let op 2! 

  Dat een collega van u eenzelfde soort investering even snel afschrijft als u, is helaas geen argument. Het is niet omdat zijn controleur niet moeilijk doet over de afschrijvingstermijn, dat uw controleur die termijn ook bij u moet aanvaarden (Gent, 27.09.2016) .

  Samengevat

  U bent de afschrijvingskosten die voor een bepaald jaar niet aanvaard worden niet kwijt. Zorg ervoor dat u een kortere afschrijvingstermijn dan de fiscus normaal vindt, kunt verantwoorden met concrete feiten, bv. intensief gebruik, kwaliteit van de investering, enz.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!