• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Regularisatie studiejaren voor het pensioen: ook voor de zelfstandigen

  Artikel geplaatst op: 08/03/2017, met categorie: Pensioenen


  Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine heeft de Ministerraad de nieuwe voordelige regularisatie van studiejaren voor zelfstandigen goedgekeurd, naar het voorbeeld van wat al bestaat voor de werknemers en de ambtenaren.

  Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus verklaarde het volgende:

  Ik ben zeer tevreden dat ik ook voor de zelfstandigen een nieuw systeem heb kunnen invoeren voor de regularisatie van studiejaren voor het pensioen. Zij zullen dus zoals de werknemers en de ambtenaren hun studiejaren kunnen regulariseren. Nog maar eens een verschil tussen de stelsels dat vandaag verdwijnt. De nagestreefde doelstelling blijft steeds dezelfde: het wettelijk pensioen van de zelfstandige aanvullen zodat hij als gepensioneerde in totaal kan beschikken over een inkomen dat minstens het niveau bereikt van het wettelijk pensioen van de werknemer. Ik herhaal dat er momenteel 1.050.402 zelfstandigen zijn in België, van wie 710.485 in hoofdberoep.

   

  Wat verandert er?

  • Het vandaag ingevoerde systeem zal de zelfstandigen toelaten hun studiejaren te regulariseren vanaf hun 20ste  verjaardag aan 1500 € per jaar gedurende een overgangsperiode van 3 jaar. Na de 3 jaar (2020), verdwijnt deze grens van 20 jaar. De zelfstandigen zullen dus al hun studiejaren kunnen regulariseren, ook die gelegen zijn voor hun 20ste verjaardag, wat momenteel niet mogelijk is.
  • Momenteel moet een zelfstandige de totaliteit van zijn studiejaren regulariseren. Met de hervorming zal hij kunnen kiezen hoeveel jaren hij wil regulariseren.
  • De te betalen bijdrage om een jaar te regulariseren, wordt uniform voor alle zelfstandigen: zij zal 1.500 € per jaar bedragen, voor een pensioenopbrengst van 266,66 € per jaar.
  • De jaren onder leercontract zullen ook geregulariseerd kunnen worden.
  • Er is voortaan een spreiding voorzien van de betaling van deze regularisatie: momenteel moet de zelfstandige die regulariseert al deze jaren in één keer betalen binnen de maand; na de hervorming heeft hij daarvoor 6 maanden de tijd en omdat hij 2 aanvragen kan indienen kan hij de bijdragekost spreiden.
  • We moeten opmerken dat na de overgangsperiode van 3 jaar, het bedrag nog steeds 1.500 € zal bedragen voor wie zijn jaren regulariseert binnen de 10 jaar die volgen op hun studies. Nadien zal dit bedrag actuarieel bepaald worden.

  Voordelen van de hervorming voor de zelfstandigen:

  • Afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde (vanaf 2020)
  • Keuze aantal studiejaren die men wil regulariseren
  • Betaling mogelijk in 2 keer
  • Betaling binnen 6 maanden (in plaats van één maand nu)
  • mogelijkheid te regulariseren onder het oude systeem voor de zelfstandigen die denken dat het voordeliger is (bijvoorbeeld de bijdrage is lager voor de studiejaren gelegen voor 1975).

   

  Bron: Persbericht van Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie)

   

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!