• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Privé roerende goederen verkopen aan je BV?

  Artikel geplaatst op: 28/10/2021, met categorie: Vennootschappen


  Bron: Taxwin

  U wilt privé roerende goederen verkopen aan uw BV. Met welke juridische en fiscale regels moet u dan rekening houden? Is er iets veranderd met de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht? 💺

  roerende goederen verkopen aan je BV
  Foto door Martin Péchy via Pexels

  Burgerrechtelijke regels

  Wat kunt u verkopen? 

  In principe kunt u aan uw vennootschap alle soorten roerende goederen verkopen waarvan u privé eigenaar bent. Dat kunnen zowel lichamelijke roerende goederen zijn (bv. meubels, machines, een auto, …) als onlichamelijke (bv. aandelen of cliënteel).

  Let op!

  Als u getrouwd bent, kan het zijn dat de goederen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, ook al heeft u ze alleen gekocht. Houd er rekening mee dat ook de prijs voor de goederen in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomt.

  Geschrift nodig? 

  Neen, strikt genomen volstaat een mondelinge overeenkomst.

  Wegens bewijsredenen maakt u echter beter toch een schriftelijk contract op waarin behalve de verkoper en de koper ten minste het verkochte goed, de verkoopprijs en de datum van de verkoop vermeld worden.

  Welke prijs? 

  In principe zijn de verkoper en de koper vrij om de prijs te bepalen. Voor een verkoop aan uw vennootschap, komt u echter, als u vennootschapsrechtelijke en fiscale problemen wilt vermijden, het best een ‘normale’ prijs overeen. Dat is de prijs die uw vennootschap zou moeten betalen als ze hetzelfde goed elders zou kopen.

  Tip! 

  Als het gaat om dure en moeilijk waardeerbare goederen zoals een antiek meubel of een kunstwerk, is het aangewezen om aan het verkoopcontract een schattingsverslag en/of uw vroegere privéaankoopfacturen toe te voegen.

  Vennootschapsrechtelijke regels

  Tegenstrijdigheid van belangen

  Als u bestuurder bent van de BV, moet u de procedure voor tegenstrijdigheid van belangen toepassen (art. 5:76-5:77 WVV) om de aankoop en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap te omschrijven en het besluit tot aankoop te verantwoorden.

  Uw boekhouder weet welke documenten hiervoor opgemaakt moeten worden.

  Quasi-inbreng?

  In het oude vennootschapsrecht was de verkoop aan een BVBA door een oprichter, aandeelhouder of zaakvoerder binnen twee jaar nadat de BVBA rechtspersoonlijkheid verkregen had, voor een prijs van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal, een zgn. quasi-inbreng. U moest dan een waarderingsverslag laten opstellen door een bedrijfsrevisor.

  In het nieuwe vennootschapsrecht is de quasi-inbreng echter afgeschaft voor de BV, omdat die in tegenstelling tot de BVBA geen kapitaal meer heeft.

  Tip!

  Die afschaffing geldt sinds 1 januari 2020, ook als u de statuten van uw BV(BA) nog niet heeft aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht.

  Fiscale regels

  Belast op de verkoop?

  Neen, in principe niet. Tenzij de prijs abnormaal hoog is, of de verkoop niet als een normale verrichting van het beheer van uw privévermogen beschouwd kan worden, betaalt u op de verkoop geen belastingen.

  Let op!

  Verkoopt u aan een van uw vennootschappen aandelen van uw andere vennootschap, dus geen beleggingsaandelen, dan gaat de fiscus er bijna automatisch van uit dat de verkoop geen normale verrichting van het beheer van het privévermogen is en de meerwaarde als divers inkomen belast moet worden (art. 90, 9°, 1ste streepje WIB 92) .

  Btw rekenen?

  Neen, occasioneel goederen verkopen maakt u geen btw-plichtige. U moet dus geen btw-nummer aanvragen en btw rekenen op een eenmalige verkoop van een goed aan uw BV.

  Samengevat

  • Hoewel niet wettelijk verplicht, maakt u het best een schriftelijk contract op.
  • U moet de procedure voor tegenstrijdigheid van belangen toepassen, maar van een zgn. quasi- inbreng met verslag van een bedrijfsrevisor is in een BV geen sprake meer.
  • U wordt op de verkoop niet belast als het om een normale verrichting gaat en de prijs normaal is.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!