• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Nog kosten na stopzetting eenmanszaak?

  Artikel geplaatst op: 22/11/2021, met categorie: Belastingen , Eenmanszaken


  Bron: Taxwin

  Na de stopzetting van uw eenmanszaak betaalt u nog enkele rekeningen die daarmee verband houden. Kunt u die kosten dan nog aftrekken in uw privé-aangifte? Wat met uw investeringen die nog niet volledig afgeschreven waren? 🤔

  Bord met Sorry we're closed op. Wat met kosten na stopzetting van je eenmanszaak?
  Foto door Tim Mossholder via Pexels

  Kosten na stopzetting

  Speciale code in de aangifte

  Voor kosten die u maakt na stopzetting van uw eenmanszaak en die er betrekking op hebben, bestaat er een aparte aangifterubriek. Het is dus voorzien dat u die kosten nog mag aftrekken van uw beroepsinkomsten. 👍

  Welke kosten?

  De meest voorkomende kosten zijn sociale bijdragen. U weet dat die in eerste instantie voorlopig zijn en pas na een tweetal jaar definitief vastgesteld worden. Het is dus niet ondenkbaar dat u nog sociale lasten moet betalen, zelfs ruim na datum van stopzetting van uw activiteit.

  Wat schrijft de wet voor?

  Kosten moeten gedaan of gedragen zijn om belastbare beroepsinkomsten te verwerven of te behouden (art. 49 WIB 92) . Het is echter niet nodig dat de inkomsten in hetzelfde belastbare tijdperk gerealiseerd worden als datgene waarin de kosten gemaakt worden.

  Ruime interpretatie

  Dat dat ruim geïnterpreteerd mag worden, heeft een collega-ondernemer ondervonden. Hij had na de stopzetting van zijn eenmanszaak nog uitgaven inzake huur, verzekering, beveiliging, boekhouding, enz. gedaan en wilde die nog aftrekken als beroepskosten.

  De fiscus was het daar niet mee eens, want hij vond de kosten buitensporig, omdat ze nog over een te lange periode na stopzetting gespreid werden.

  Rechter komt tegemoet

  Die gaf de fiscus immers geen gelijk!

  Alle kosten konden verantwoord worden, zoals:

  • Facturen van de boekhouder, zelfs een jaar na de stopzetting, met betrekking tot diens werkzaamheden voor de aangifte personenbelasting.
  • Er werden ook nog huurgelden betaald tot enkele maanden na de stopzetting, omdat de huur niet meteen stopgezet kon worden.
  • Gedurende die periode moest de veiligheid ook nog gegarandeerd worden en werden er nog kosten van beveiliging gemaakt, net als de brandverzekering van die gebouwen (Gent, 18.05.2021) .

  Tip!

  Bewaar bewijsstukken om aan te tonen dat u er alles aan gedaan heeft om de lopende kosten te beëindigen.

  Wat met uw investeringen?

  In één keer afschrijven?

  In het jaar van stopzetting mag u normaal gezien niet meer afschrijven. U mag wel eventueel uitzonderlijke afschrijving boeken om de boekwaarde terug te brengen naar de vermoedelijke verkoopwaarde.

  Geeft u activa (investeringen) gratis weg aan een goed doel bij stopzetting of n.a.v. stopzetting, dan schrijft u daar niet meer op af in jaar van stopzetting. Uw boekhouder zal dan de boekwaarde uitboeken t.o.v. een gerealiseerde minderwaarde. Die minderwaarde zal echter niet aftrekbaar zijn, want dat betreft een zgn. liberaliteit.

  Tip !

  Zorg voor voldoende stavingsstukken, want anders zou de fiscus kunnen denken dat u de machine in het zwart verkocht heeft. ☝

  Opgepast bij verkoop

  Opteert u om uw machines te verkopen, dan zal u enkel belast worden op een eventuele meerwaarde.

  Wanneer u dus minder of evenveel vraagt dan wat de investering fiscaal gezien nog waard is, zal u op de opbrengst niet belast worden.

  Vraagt u daarentegen meer dan de boekhoudkundige waarde bij stopzetting, dan realiseert u een belastbare meerwaarde.

  Tip!

  In geval van een vrijwillige stopzetting worden de door u gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa belast tegen een afzonderlijk tarief van in principe 16,5%. ☝

  Samengevat

  Kosten die u na stopzetting nog maakt, zijn in principe nog aftrekbaar. De fiscus zal de aftrek willen beperken tot de meest voor de hand liggende kosten, maar u mag dat ruim interpreteren, zolang u maar alles kunt verantwoorden. Let wel op met nog niet-afgeschreven investeringen. Gebruikt u ze nadien privé verder, dan verliest u een deel van de afschrijvingen. Verkoopt u ze, maak dan niet te veel meerwaarde. 👌

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!