• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Nieuwe aanvullende steunmaatregelen #covid-19

  Artikel geplaatst op: 12/08/2020, met categorie: Covid-19


  Bron: www.premier.be

  De nieuwe overeengekomen aanvullende steunmaatregelen zijn er. Ze kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld.

  nieuwe steunmaatregelen covid19

  1 – Aanmoedigen van investeringen

  Concreet gaat het over:

  ° Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

  ° Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.

  ° De verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.

  ° De opschorting van het btw-voorschot van december 2020. Ter herinnering: bedrijven moeten normaal gesproken vóór 20 december een voorschot betalen en dit zal met een maand worden uitgesteld. Het doel is opnieuw de liquiditeit van de bedrijven te verbeteren.

  ° Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften.

  Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

  2 – De arbeidsorganisatie

  Hierbij gaat het over:

  ° De creatie van een Corona werkloosheid aangepast, die bestaat uit een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid.

  Deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen.

  ° De mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.

  ° Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.

  ° De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé.

  ° Er werd ook een akkoord bereikt om een enveloppe van 100 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de OCMW’s, die zal bestemd zijn voor kwetsbare mensen om de voordelen van de sociale maatregelen waartoe tijdens de vorige vergadering is besloten, uit te breiden tot een breder publiek, met name vanuit het oogpunt van de energiearmoede.

  Om de exploitatiekosten in verband met een extra werklast te dekken, zullen de OCMW’s extra steun ontvangen voor een bedrag van 10 miljoen euro.

  Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode. Een periode waar de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn.


  Heb je nog vragen hierbij? Ons boekhoudteam staat voor je klaar! 😉