• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Na je pensioen aan de slag blijven in je vennootschap?

  Artikel geplaatst op: 23/06/2021, met categorie: Pensioenen , Personeel & lonen


  Stel, je bent bestuurder en hebt de leeftijd bereikt om met (vervroegd) pensioen te gaan. Mag je dan na je pensionering nog blijven werken in je vennootschap en een loon opnemen? Of verlies je dan een stuk van je pensioen?

  Na je pensioen aan de slag blijven in je vennootschap - Boekhoudkantoor Karin Beeckman
  Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

  Bijverdienen na je pensioen

  Wat, hoeveel en hoe?

  Onbeperkt of beperkt bijverdienen?

  Heb je een rustpensioen, dan mag je onbeperkt bijverdienen, zonder gevolgen voor je pensioen. En dit als je de pensioenleeftijd bereikt hebt (momenteel is dat 65 jaar, maar wordt opgetrokken tot 66 jaar vanaf 2025 en tot 67 jaar vanaf 2030) of minstens 45 jaar gewerkt hebt.

  Voldoe je niet aan minstens één van deze voorwaarden, ga je dus vervroegd met pensioen, dan is het inkomen dat je mag bijverdienen zonder dat je pensioen in gevaar komt, wel beperkt.

  Welke grensbedragen?

  Hoeveel je maximaal mag bijverdienen, is afhankelijk van je leeftijd, welk soort pensioen je ontvangt (rust- of overlevingspensioen), de aard van je activiteit (werknemer, ambtenaar, zelfstandige) en eventuele kinderlast. De grensbedragen worden elk jaar geïndexeerd.

  Welk gevolg bij overschrijding?

  Verdien je voor een bepaald jaar meer dan het voor jou geldende grensbedrag, dan wordt je pensioen verminderd met het percentage waarmee het grensbedrag overschreden wordt. Je moet dit percentage van je pensioen dan het jaar nadien terugbetalen.

  Zodus:
  Overschrijd je het grensbedrag met meer dan 100%, dan moet je dus het hele pensioen van een volledig jaar terugbetalen.

  Wat als je een vennootschap hebt?

  Hoe zit dat dan?

  Enkel rekening houden met je loon? Ja!

  Om te beoordelen of het grensbedrag voor je pensioen overschreden is, moet je enkel met je persoonlijke beroepsinkomen rekening houden.

  Jouw vennootschap mag dus onbeperkt ‘bijverdienen’. Als je loon (incl. voordelen alle aard) niet hoger is dan het grensbedrag, komt je pensioen niet in gevaar.

  Voorbeeld
  Je bent 63 jaar, hebt 42 jaar gewerkt, bent sinds 1 januari 2021 met vervroegd pensioen en nog actief als bestuurder. Je hebt geen personen ten laste. Je mag je pensioen voor 2021 volledig houden als het belastbaar bedrag van je zaakvoerdersloon niet hoger is dan € 6.797.

  Let op!
  Jouw vennootschap moet natuurlijk wel vennootschapsbelasting betalen op haar belastbare inkomsten. Normaal gezien zal dat tegen het gewone tarief van momenteel 25% zijn. Meestal zal ze immers uitgesloten zijn van het verlaagde tarief omdat je geen of een te laag loon opneemt.

  Moet je nog sociale bijdragen betalen?

  Hierin maken we een onderscheid:

  Vóór je pensionering

  Indien je helemaal geen loon opneemt, ben je vóór je pensioen maar van sociale bijdragen vrijgesteld als je de kosteloosheid van het mandaat niet enkel ‘in feite’, maar ook in rechte bewijst.

  Dat betekent concreet dat je ofwel in de statuten van je vennootschap, ofwel in een beslissing van de algemene vergadering moet vermelden dat je mandaat onbezoldigd is.

  Na je pensionering

  Na je pensioen hoeft het bewijs ‘in rechte’ niet. Het bewijs ‘in feite’, dus geen loon opnemen, volstaat om van sociale bijdragen vrijgesteld te zijn.

  Houd er wel rekening mee dat privé belastbare voordelen, bv. het gratis gebruik van een auto of een pand van de vennootschap, en ‘overdreven’ huur óók loon zijn en dat je vennootschap ook géén premies van een verzekering aanvullend pensioen mag betalen.

  Bron: Taxwin

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!