• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Jouw fiscale documenten van 2020 🧐

  Artikel geplaatst op: 19/05/2021, met categorie: Administratie , Belastingen


  Rond deze tijd van het jaar worden de fiscale attesten en fiches weer verstuurd. Afhankelijk van de coronasteun die je al dan niet kreeg in 2020, ontvang je verschillende fiscale documenten. Een woordje uitleg komt dus zeker van pas om door de bomen het fiscale bos te blijven zien.

  Jouw fiscale documenten van 2020

  Welke fiscale documenten?

  >>Zoals elk jaar krijgt elke zelfstandige die vorig jaar sociale bijdragen betaalde, een fiscaal attest. Twee aandachtspunten bij dit fiscaal attest:

  • Betaalde verhogingen zijn vanaf het inkomstenjaar 2020 niet langer fiscaal aftrekbaar. Het attest vermeldt daarom enkel de betalingen die gaan over zuivere bijdragen.
  • Kreeg je in het jaar 2020 voor één of meer kwartalen een vrijstelling voor jouw sociale bijdragen? Dan zijn betaalde premies voor het VAPZ fiscaal niet aftrekbaar.

  >>Bedrijfsleiders en vennoten die een of meerdere crisis-uitkeringen kregen én zelfstandigen met een eenmanszaak die een relance-uitkering kregen, ontvangen een fiche 218.18.

  >>Zelfstandigen met een eenmanszaak die een uitkering overbruggingsrecht kregen in het kader van de coronacrisis ontvangen een fiche 281.50.

  Fiscale behandeling crisis-overbruggingsrecht

  Voor de fiscale behandeling onderscheiden we drie categorieën.

  1. Natuurlijke personen met winsten/baten (eenmanszaken)

  >>Tijdelijk crisis-overbruggingsrecht zowel door verplichte als door vrijwillige sluiting

  • Hiervoor ontvang je een fiche 281.50
  • Afzonderlijk belastbaar aan 16,5%. Maar: wanneer 4 x 4 regel (winst van 4 laatste jaren) overschreden is, uitsplitsing deel 16,5% en deel daarboven aan progressief tarief.
  • Codes:

  Afzonderlijk belastbaar: 1605 / 2605 (winst kader XVII) en 1655 / 2655 (baten kader XVIII)

  Gezamenlijk belastbaar: 1610 / 2620 (winst kader XVII) en 1661 / 2661 (baten kader XVIII)

  >>Relance-uitkering of uitkering heropstart

  • Hiervoor krijg je een fiche 281.18
  • Bedrag belast aan het progressief tarief
  • Codes: 1271 / 2271 (vak IV Vervangingsinkomsten)

  2. Bedrijfsleiders

  Zowel voor uitkering crisis-overbruggingsrecht als relance-uitkering.

  • Ontvangen een fiche 281.18
  • Bedrag belast aan het progressief tarief
  • Codes 1271 / 2271 (vak IV Vervangingsinkomsten)

  3. Meewerkende partners

  Zowel uitkeringen overbruggingsrecht als relance-uitkering zijn niet belastbaar. Meewerkende partners krijgen hiervoor dus geen fiscale fiche.

  Drie aandachtspunten om deze update mee te eindigen

  1/ Een uitkering overbruggingsrecht of relance-uitkering telt niet mee voor de berekening van de sociale bijdragen.

  2/ Het klassiek overbruggingsrecht, bijvoorbeeld geldig in geval van quarantaine, volgt de regels van P.740.23/P.50/17/3 van 27 juli 2017. Je krijgt hiervoor een fiche 281.18. Het bedrag geef je aan als een vervangingsinkomen in vak 10 – code 271. Ook voor deze uitkering geldt dat ze niet meetelt voor de berekening van de sociale bijdragen.

  3/ De fiscale fiches over het inkomstenjaar 2020 worden opgemaakt op basis van de informatie die door de FOD Financiën wordt bezorgd. Zij geven door of een zelfstandige moet beschouwd worden als bedrijfsleider of als zelfstandig natuurlijk persoon. Omdat zij hun informatie halen uit de belastingaangiften van 2019, is het mogelijk dat jouw situatie ondertussen veranderde. Laat jouw boekhouder dit zeker controleren vóóraleer de belastingaangifte te versturen.

  Met dank aan onze partner Xerius.

  Tot een volgende update!

  #samenerdoor 💪

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!