• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Je kind als medebestuurder aan de slag in je BV?

  Artikel geplaatst op: 22/11/2021, met categorie: Personeel & lonen , Vennootschappen


  Bron: Taxwin

  Uw zoon of dochter is dit jaar afgestudeerd en zou in uw BV aan de slag gaan. U zou hem of haar willen benoemen als medebestuurder. Wat zijn dan de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten?

  Je kind als medebestuurder in je BV: goed idee?

  Hoe uw kind tot bestuurder benoemen?

  De algemene vergadering (AV) beslist 

  De AV beslist met een gewone meerderheid van stemmen over de benoeming van bestuurders. U hoeft wel niet te wachten tot de jaarvergadering in het voorjaar van 2022. U kunt eerder al een zgn. bijzondere AV houden met de benoeming als enig agendapunt.

  Tip 1.  Een bijzondere AV is geen buitengewone AV en moet niet voor een notaris gehouden worden.

  Tip 2.  Gaat u dit jaar toch al een buitengewone AV houden om de statuten van uw BV aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht, dan kunt u die wel gebruiken om ook uw kind te benoemen.

  Welke formaliteiten?

  De benoeming moet bekendgemaakt worden door de neerlegging van formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Uw boekhouder kan dit voor u doen.

  De griffie zorgt voor de publicatie in het Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Van 01.03.2021 tot en met 28.02.2022 kost de publicatie € 168,19 (incl. btw).

  Wat met ontslag?

  Als u op een bepaald ogenblik het bestuursmandaat wilt beëindigen, kan dat op dezelfde wijze, dus met een beslissing van de AV, en met bekendmaking via de ondernemingsrechtbank en het Staatsblad. Er is bv. geen opzegtermijn of opzeggingsvergoeding.

  Welke bevoegdheden heeft uw kind dan?

  Dezelfde als u? 

  In principe wel.

  Elke bestuurder van een BV kan volgens de wet alles doen wat nodig of dienstig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken en waarvoor niet de AV bevoegd is (art. 5:73, §1, lid 1 WVV) .

  U kunt in de statuten wel een taakverdeling afspreken of overeenkomen dat uw kind sommige beslissingen, bv. boven een bepaald bedrag, niet alleen kan nemen, maar zulke afspraken werken enkel intern. Derden zoals leveranciers of klanten moeten daar geen rekening mee houden (art. 5:73, §1, lid 1 WVV) .

  Tip!  

  Wat naar derden toe wel werkt, is een bepaling in de statuten dat enkel ú de BV kunt vertegenwoordigen (art. 5:73, §2 WVV) maar uw kind kan dan de vennootschap helemaal niet vertegenwoordigen, ook niet voor kleinigheden.

  Hoeveel loon moet uw kind krijgen?

  Bepaalt u dat ook zelf?

  Ja, de AV beslist met een gewone meerderheid of de bestuurders een loon krijgen en hoeveel. U kunt dus zowel beslissen om bv. voor 2021 nog geen loon toe te kennen, een beperkt loon of al een groot loon.

  Tip.  Als uw kind nog bij u woont, is het normaal gezien beter om voor 2021 nog geen loon of een beperkt loon toe te kennen, zodat het voor dit jaar nog ten laste kan blijven van u.

  Let op 1!  Zelfs als uw kind geen loon krijgt, moet het zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het moet ook de minimumbijdragen betalen.

  Let op 2!  U verliest het recht op kinderbijslag zodra uw kind zelfstandige in hoofdberoep is.

  Aftrekbaar voor uw BV?

  Het loon voor uw kind is een aftrekbare kost. Houd er wel rekening mee dat de zgn. minimumbezoldiging voor het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting aan één bestuurder toegekend moet worden.

  Uw eigen loon verminderen met het bedrag dat uw kind als loon krijgt, is daarom normaal gezien geen goed idee.

  Samengevat

  U benoemt uw kind tot bestuurder met een AV. Het heeft dan in principe dezelfde bevoegdheden als uzelf. Met een statutaire clausule kunt u wel de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor u reserveren. U beslist via de AV of en hoeveel loon uw kind krijgt. Houd daarbij rekening met het maximum dat uw kind mag verdienen om voor 2021 nog ten laste te kunnen zijn.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!