• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Hogere dagvergoeding sinds 01.10.2021

  Artikel geplaatst op: 22/11/2021, met categorie: Personeel & lonen


  Bron: Taxwin

  Sinds 01.10.2021 kunnen bedrijfsleiders van vennootschappen zichzelf een iets hogere dagvergoeding toekennen. Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels? 🤔

  Ondernemer stapt in wagen
  Foto door Pavel Danilyuk via Pexels

  Forfaitaire dagvergoeding

  Als u binnen België een dienstverplaatsing van minstens zes uur maakt, dan mag u zich hiervoor een forfaitaire dagvergoeding uitkeren.

  Deze kost is volledig aftrekbaar in uw vennootschap en u wordt er privé niet op belast zolang die vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen.

  Hetzelfde principe geldt voor de forfaitaire vergoedingen die u aan uw personeel toekent. 👍

  Hoeveel?

  Het forfait dat de fiscus aanvaardt bedroeg € 17,41 per dag voor de periode van 01.04.2020 tot en met 30.09.2021.

  Sinds 01.10.2021 mag u zichzelf, als gevolg van de indexatie, € 17,75 per dag toekennen. Het gaat dus om een stijging van 1,95%. 🙂

  Let op!

  De RSZ hanteert andere bedragen dan de fiscus. Voor dagvergoedingen die u toekent aan uw werknemers, beperkt u het bedrag daarom best tot € 17. 😉

  Let op 2!

  Onder verblijfskosten moet worden verstaan: de andere kosten dan de eigenlijke verplaatsingskosten, namelijk de kosten van maaltijden als gevolg van prestaties die buiten de onderneming maar voor haar rekening worden geleverd.

  Wanneer maaltijdcheques worden toegekend om de maaltijdkosten gedurende binnenlandse dienstreizen te vergoeden, moet de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque in mindering worden gebracht van de forfaitaire vergoeding. ☝

  Dagelijks op de baan?

  Dan mocht u zich het maximumbedrag van € 278,56 per maand (dus beperkt tot 16 dagen per maand) toekennen. Sinds 01.10.2021 bedraagt dit € 284 (€ 17,75 x 16) per maand. 💪

  Hogere werkelijke kosten?

  Indien u kunt aantonen dat de werkelijk gedragen kosten hoger liggen dan deze forfaitaire bedragen, mag u nog steeds dit hoger bedrag uitbetalen. 😀

  Samengevat

  Voor de dagen waarop u minstens zes uur op de baan bent, kunt u zich sinds 01.10.2021 een belastingvrije dagvergoeding van € 17,75 uitkeren. Bent u dagelijks op de baan, dan kunt u zich per maand maximaal € 284 uitkeren! Let op met cumul maaltijdcheques 👍

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!