• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Hoeveel kost uw (S)VAPZ werkelijk?

  Artikel geplaatst op: 13/02/2020, met categorie: Pensioenen


  Bron: Taxwin

  Uw verzekeraar zegt dat u van uw (S)VAPZ-premie eigenlijk minder dan 40% zelf betaalt. De overige 60% zou u besparen op sociale bijdragen en personenbelasting. Is dat inderdaad zo?

  Een premie die u voor een (S)VAPZ (sociaal vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) betaalt, is zoals uw sociale bijdragen aftrekbaar in de personenbelasting. Het gaat dus om een aftrek in de hoogste schijf, dus meestal tegen 50% + gemeentebelasting én u betaalt er ook minder sociale bijdragen door. Dit is dus een pak interessanter dan de belastingvermindering voor het klassieke pensioensparen of een individuele levensverzekering die slechts 30% bedraagt.

  Hoeveel aftrekbare premie?

  Voor 2020 bedraagt de fiscaal aftrekbare premie 8,17% van uw geïndexeerd (indexeringscoëfficiënt 1,0522372) netto belastbaar beroepsinkomen van 2017, met een maximum van € 3.291,30. Het geïndexeerd inkomen van 2017 kunt u terugvinden op de afrekening van de sociale bijdragen die u elk kwartaal krijgt van uw sociaal verzekeringsfonds.

  Tip 1. Voor een zogenaamd sociaal VAPZ is de aftrekbare premie groter, nl. 9,40% van het inkomen van drie jaar terug met een maximum van € 3.786,81. Van die extra premie moet dan wel minstens 10% gebruikt worden voor een ‘sociaal luik’. Meestal is dat een verzekering gewaarborgd inkomen of een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

  Tip 2. Vanaf een geïndexeerd netto belastbaar inkomen van € 40.285,19 (niet-geïndexeerd is dat € 38.285,27) kunt u in 2020 de maximale premie betalen.

  Wat levert dit maximaal op?
  Stel dat uw sociale bijdragen 20,5% bedragen, de beheerskosten van uw sociale kas 3,05% zijn en de gemeentelijke opcentiemen 7%. Dan is uw maximale fiscale besparing zo’n 63% van de premie via belastingen en sociale bijdragen.


  Interessant, niet? Bespreek dit zeker eens met je boekhouder. 😉