• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Geen 6% btw-attest meer nodig bij renovaties vanaf 01.01.2022!

  Artikel geplaatst op: 12/01/2022, met categorie: BTW


  Bron: Taxwin

  Laat je werken uitvoeren door een aannemer aan een gebouw? Dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen slechts 6% btw.

  Tot nu toe moest je hiervoor een btw-attest tekenen, waarbij je verklaart dat deze voorwaarden vervuld zijn.

  Sinds 01.01.2022 wordt dit attest vervangen door een verklaring op de factuur.

  Wat moet u hierover weten? 🤔

  Geen btw-attest meer nodig voor renovaties vanaf 1 januari 2022
  Foto door Tima Miroshnichenko via Pexels

  Wanneer 6% btw? 

  Vereist is onder meer dat het gebouw minstens tien jaar oud is en dat het na de uitvoering van de werken hoofdzakelijk, dus voor meer dan 50%, als privéwoning wordt gebruikt.

  Btw-attest tekenen 

  Tot nu toe kon de aannemer dit 6%-btw-tarief alleen toepassen als u een btw-attest tekent waarbij u verklaart dat alle voorwaarden ter zake vervuld zijn.

  Verklaring op factuur sinds 01.01.2022 

  In plaats van dit attest moet de aannemer voortaan de volgende verklaring op de factuur vermelden: 

  “Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

  (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

  (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en

  (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer”.

  Tot 30.06.2022 keuze tussen attest of verklaring 

  Tot 30.06.2022 mag men ook nog het btw-attest gebruiken in plaats van de verklaring op de factuur. Vanaf 01.07.2022 is de verklaring op de factuur echter verplicht voor het btw-tarief van 6%.

  Bron: Wet van 27.12.2021 houdende diverse bepalingen inzake btw, BS 31.12.2021

  Samengevat

  Tot en met 30.06.2022 heeft u de keuze tussen het btw-attest en een gedetailleerde verklaring op de factuur voor het 6%-btw-tarief.

  Vanaf 01.07.2022 is die verklaring verplicht. Aan de overige voorwaarden wijzigt niets.​

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!