• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Fiscale regels voor de blote eigenaar

  Artikel geplaatst op: 16/06/2021, met categorie: Belastingen


  Je verkrijgt de blote eigendom van een gebouw via erfenis, schenking of aankoop. Op welk bedrag moet je dan erf- of schenkbelasting of kooprecht betalen? En wat met de belastingen en de onroerende voorheffing (ov) op het pand terwijl je blote eigenaar bent?

  Fiscale regels voor de blote eigenaar
  credits: Kindel Media

  Erfbelasting en registratierechten

  Hieronder alle scenario’s met een heldere uitleg:

  Je erft de blote eigendom

  Je betaalt dan in principe erfbelasting op de waarde van de blote eigendom, dat is de waarde van de volle eigendom min de waarde van het vruchtgebruik.

  De waarde van het vruchtgebruik is gelijk aan de forfaitaire jaarlijkse opbrengst van het pand, 4% van de volle eigendomswaarde, vermenigvuldigd met een forfaitaire coëfficiënt die afhankelijk is van de leeftijd van de persoon die het vruchtgebruik erft, bv. de langstlevende ouder.

  Let op!
  Wanneer de vruchtgebruiker niet meer een van de jongsten is, is het vruchtgebruik ook niet meer zoveel waard en betaal je dus relatief gezien tamelijk veel erfbelasting op de blote eigendom.

  Je krijgt de blote eigendom geschonken

  Als de schenker de volle eigenaar is die zich het vruchtgebruik voorbehoudt, betaal je schenkingsrechten op de waarde van de volle eigendom.

  Is de schenker zelf enkel blote eigenaar, dan betaal je die slechts op de waarde van de blote eigendom.

  Je koopt de blote eigendom

  Koop je de blote eigendom van een volle eigenaar die zich het vruchtgebruik voorbehoudt, dan betaal je het verkooprecht op de volle eigendom.

  Koop je samen met de vruchtgebruiker een pand gesplitst aan, dan betaal je het verkooprecht enkel op de waarde van de blote eigendom. Dat is de verkoopwaarde van de volle eigendom min de verkoopprijs van het vruchtgebruik. Of de forfaitair bepaalde verkoopwaarde ervan als die hoger is.

  Let op 1!
  Op de aankoop van blote eigendom betaal je in Vlaanderen in principe het gewone verkooprecht van 10%.

  Tip!
  Het verlaagde tarief van 6% is echter wel mogelijk als in dezelfde akte en gelijktijdig ook het vruchtgebruik gekocht wordt, bv. door je ouders. Het klein beschrijf van 6% in Wallonië geldt ook voor de aankoop van de blote eigendom alleen.

  Let op 2!
  Bij een gesplitste aankoop van een pand samen met je ouders moet je kunnen aantonen dat je over de nodige middelen beschikt voor de aankoop van de blote eigendom, eventueel via een schenking van je ouders verkregen.

  Anders loop je het risico om toch erfbelasting te moeten betalen op de waarde van de volle eigendom. Bekijk dit met een expert vooraleer je aankoopt.

  Belastingen en onroerende voorheffing

  Ook deze vragen worden netjes beantwoord…

  Wie is belastingplichtig?

  Onroerende inkomsten zijn belastbaar bij de vruchtgebruiker. Dat betekent dat je als blote eigenaar van een pand nooit het kadastraal inkomen of eventuele huur moet vermelden in je aangifte, ook niet gedeeltelijk. De vruchtgebruiker is ook de ov verschuldigd.

  Let op!
  Een lening voor de aankoop van blote eigendom komt niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel van de Waalse wooncheque.

  Is winst op de verkoop belastbaar?

  Hiervoor geldt bijna hetzelfde als wanneer je de volle eigendom van een pand met winst verkoopt. Enkel als die verkoop plaatsvindt binnen vijf jaar na de aanschaf, of wanneer er sprake is van ‘abnormale’ verrichtingen, kan er een als divers inkomen belastbare meerwaarde zijn.

  Let op!
  De belasting bij verkoop binnen vijf jaar geldt niet als het verkochte pand al ten minste een jaar de eigen woning was. Maar een woning waarvan je enkel blote eigenaar geweest bent, wordt niet als eigen woning beschouwd (Antwerpen, 30.03.2021) .

  Bron: Taxwin

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!