• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Een nieuwe fiets, koop je die best privé of via je BV?

  Artikel geplaatst op: 28/10/2021, met categorie: Bedrijfsvoertuigen


  Bron: Taxwin

  Aaah, niets zo gezond en rustgevend als fietsen! Gebruik je vaak de fiets voor je werk en ben je toe aan een nieuwe? Koop je ‘m dan best privé of via je BV? 🤔

  Hieronder lees je hoe het juist zit!

  fiets kopen privé of via je BV

  STEL, Je vennootschap koopt de fiets

  Bedrijfsfiets 100% aftrekbaar

  Als u via uw vennootschap een fiets koopt of leaset dan zijn alle kosten (afschrijvingen, kosten voor een fietsenstalling, onderhoudskosten, de aankoopprijs van een fietsslot, …) voor 100% fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat die fiets ook effectief regelmatig en dus meer dan louter occasioneel voor woon-werkverkeer gebruikt wordt.

  U moet die fiets dan wel afschrijven op minimaal drie jaar (art. 64ter, 3° WIB 92) .

  Btw aftrekbaar?

  De btw op de aankoop en de kosten van de fiets kunt u slechts recupereren in de mate dat u de fiets gebruikt voor zuivere werkverplaatsingen. Gebruikt u de fiets enkel voor woon-werkverplaatsingen en zuivere privéverplaatsingen, dan is er dus geen btw recupereerbaar.

  Fietsvergoeding

  Uw vennootschap mag u bovendien een fietsvergoeding toekennen van maximaal € 0,24/km voor alle woon-werkverplaatsingen die effectief met de bedrijfsfiets gemaakt worden (parl. vr. nr. 443, Van den Bergh, 08.07.2020).

  Voor zover u niet meer toekent dan € 0,24/km, is de fietsvergoeding geen loon en is deze dus niet belastbaar. Bovendien is de fietsvergoeding voor uw vennootschap 100% aftrekbaar.

  Let op!

  Een belastingvrije vergoeding voor professionele verplaatsingen met de fiets van uw vennootschap kan niet, want u maakt geen kosten eigen aan uw vennootschap, uw vennootschap maakt die kosten zelf.

  Voordeel alle aard? 

  In principe moet u privé belast worden op een voordeel alle aard (VAA) voor zowel uw woon-werkverkeer als de zuivere privéverplaatsingen.

  Indien u die bedrijfsfiets echter effectief voor het woon-werkverkeer gebruikt, wordt u niet belast op een VAA, ook niet als u die fiets ook privé gebruikt (Ci.RH. 242/612.802, 19.10.2011, randnrs. 3-4) .

  Let op!

  Is er geen vrijstelling, dan is uw belastbaar voordeel gelijk aan de werkelijke waarde van het privégebruik. Praktisch gezien kan het jaarlijkse VAA dan berekend worden door de afschrijving en andere kosten van de fiets (incl. btw) te vermenigvuldigen met het percentage privégebruik.

  STEL, Je koopt de fiets privé

  Kosten privé aftrekbaar? 

  In principe kunt u de kosten van een fiets die u voor woon-werkverkeer gebruikt, inbrengen als beroepskosten. U heeft dan de keuze tussen de werkelijke kosten van de fiets of forfaitair € 0,24/km, dus hetzelfde bedrag als de belastingvrije fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

  In de praktijk komt dit evenwel niet vaak voor, omdat uw totale werkelijke beroepskosten dan al hoger moeten zijn dan uw kostenforfait van 3%, wat meestal niet het geval is.

  Belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer? 

  Uw vennootschap mag u ook de vergoeding van € 0,24/km betalen voor woon-werkverplaatsingen met uw eigen fiets.

  Belastingvrije vergoeding voor professionele verplaatsingen? 

  Legt u met uw eigen fiets zuiver professionele verplaatsingen af, bv. naar klanten of leveranciers, dan kan uw vennootschap u daarvoor een voor haar volledig aftrekbare en voor u belastingvrije vergoeding betalen. Het is immers een terugbetaling van kosten eigen aan uw vennootschap.

  Anders dan voor werkverplaatsingen met een auto of motor, is er geen forfaitair bedrag per kilometer voorzien, u moet dus het terugbetaalbaar bedrag bepalen. Wilt u het zich gemakkelijk maken, dan neemt u gewoon het bedrag van de woon-werkvergoeding, dus € 0,24/km. Dan is er nl. geen discussie mogelijk over het feit dat dit bedrag volgens ernstige normen vastgesteld werd.

  Samengevat

  Een fiets die u ook voor woon-werkverkeer gebruikt, koopt u het best via uw BV, omdat u dan niet op een VAA belast wordt.

  In de andere gevallen is een aankoop via uw BV maar voordeliger als u de fiets méér voor uw werk gebruikt dan privé.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!