• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Een motor op kosten van je vennootschap: een goed idee?

  Artikel geplaatst op: 23/06/2021, met categorie: Bedrijfsvoertuigen


  Met de zomer in aantocht wil je via je vennootschap een motor kopen. Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van de motorkosten in je vennootschap? Kun je de btw (deels) recupereren? En word je privé belast op een voordeel alle aard? 🏍

  Een motor op kosten van je vennootschap, een goed idee - Boekhoudkantoor Karin Beeckman
  Foto door cottonbro via Pexels

  Motor via je vennootschap? KAN DAT?

  Ja!
  Net zoals je vennootschap een auto kan kopen, kan ze ook een motor kopen. Dat is op zich geen probleem.

  Zijn de kosten aftrekbaar?

  De kosten zijn in hoofde van je vennootschap in principe beroepsmatig. Dat maakt dat de kosten voor verzekering, onderhoud, brandstof, … aftrekbaar zijn voor haar.

  Tip
  Je moet deze kosten niet beperken in functie van de CO2 -uitstoot, zoals dat voor een auto wel het geval is. De kosten van je motor zijn dus voor je vennootschap voor 100% aftrekbaar!

  Let op!
  De kosten om motorrijlessen te volgen en om een motorexamen af te leggen zijn in principe privé-uitgaven. Betaalt je vennootschap deze kosten, dan word je privé belast op een voordeel (rb. Brugge, 22.10.2013 en Gent, 13.01.2015).

  Privé belastbaar voordeel?

  Voor een ‘voordeel motor’ is er geen forfaitaire berekeningswijze zoals voor auto’s. Er moet dus gekeken worden naar het ‘werkelijke gebruik’. Het voordeel zal dus berekend worden als een percentage van het privégebruik op de totale motorkosten.

  Bijvoorbeeld:
  Leg je jaarlijks 8.000 km af met je motor, waarvan 5.000 km privé, dan is er dus 62,5% privégebruik. Heeft je vennootschap voor die 8.000 km € 6.000 aan kosten gemaakt, dan bedraagt je belastbaar voordeel dus € 3.750 (€ 6.000 x 62,5%). 🤓

  Is de btw aftrekbaar?

  De btw op de aankoop, het onderhoud en de herstelling van de motor en het toebehoren ervan is aftrekbaar a rato van het beroepsgebruik.

  Daarvoor zijn er, zoals je weet, drie methodes mogelijk:

  • een gedetailleerd bijgehouden kilometeradministratie
  • een semiforfaitaire formule op basis van het woon-werkverkeer
  • een vast beroepsforfait van 35%

  (beslissing E.T. 119.650/4, 09.09.2012)

  Wat zeggen de fiscus en de minister?

  Hoe snel afschrijven?

  In de praktijk is er daarover kennelijk regelmatig onenigheid. Controleurs zouden immers een afschrijvingstermijn van vijf jaar te kort vinden en een termijn van zeven tot tien jaar in de plaats willen stellen.

  Er werd dus aan de minister naar zijn standpunt gevraagd (parl. vr. nr. 112, Van Quickenborne, 13.01.2015).

  Normale gebruiksduur

  De minister begint met het basisprincipe te herhalen: dat de afschrijving moet samengaan met de waardevermindering tijdens een belastbaar tijdperk (art. 61, lid 1 WIB 92) . Concreet moet je dus rekening houden met de normale, waarschijnlijke gebruiksduur van een motor.

  Dan verwijst hij echter ook naar een circulaire uit 2005 (Ci.RH. 241/559.092, 23.11.2005) en daarin staat dat er algemeen aangenomen mag worden dat een afschrijvingsperiode van vijf jaar volstaat voor een nieuwe motor die normaal gebruikt wordt.

  Tip 1
  Als je zowat 2.700 km per jaar rijdt met je motor, dan zit je aan het aantal kilometer dat gemiddeld jaarlijks met een motor gereden wordt en is die afschrijvingstermijn van vijf jaar dus zeker verdedigbaar. Verwijs je controleur desgevallend naar de statistieken van FEBIAC. 👍

  Tip 2
  Je helm en de beschermende motorkledij, gekocht in een motorspeciaalzaak waarvoor je een factuur hebt waarop duidelijk het merk, het model en een omschrijving van de uitrusting vermeld staan, mag je op drie jaar afschrijven. 👍

  Tip 3
  Onderhoudsproducten voor je motorkledij mag je wel in één keer in de kosten steken. 👍

  Samengevat:

  • De kosten van een motor zijn in principe voor 100% aftrekbaar.
  • De btw is aftrekbaar a rato van het beroepsgebruik.
  • Je privé belastbaar voordeel wordt berekend op basis van het werkelijke privégebruik, wat nog altijd voordelig is.
  • Een nieuwe motor kunt je afschrijven op vijf jaar. Voor de motorkledij volstaat een termijn van drie jaar. 😉

  Bron: Taxwin

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!