• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Coronaschulden afbetalen: hoe?

  Artikel geplaatst op: 03/04/2021, met categorie: Covid-19 , Eenmanszaken , Vennootschappen


  Bron: Taxwin

  De FOD Financiën zal voorlopig, tot 31 maart 2021, zgn. coronaschulden niet invorderen. Krijgt u fiscale coronaschulden niet tijdig betaald, dan kunt u ook een afbetalingsplan aanvragen. Hoe zit dat?

  Invordering ‘coronaschulden’ geschorst

  De FOD Financiën heeft op 8 februari een bericht geplaatst op zijn website. Daarin deelt hij mee dat hij beslist heeft om tot 31 maart 2021 de invordering van ‘coronaschulden’ te schorsen. Deze beslissing geldt automatisch; u hoeft er dus geen aanvraag voor in te dienen.

  Let op!

  Sommige invorderingshandelingen worden niet geschorst, nl. kennisgevingen van schulden aan notarissen, toepassing van de fiscale balans, bewarende maatregelen en stuiting van de verjaring.

  Coronaschulden?

  Daarmee worden de schulden bedoeld die ontstaan zijn sinds 1 januari 2020. Het betreft zowel de fiscale schulden, dus belastingen, btw, eventueel bedrijfsvoorheffing, enz., als de niet-fiscale schulden. Niet-fiscale schulden, dat gaat bv. om retributies en vergoedingen voor diensten aan andere FOD’s en diverse overheidsinstellingen, boetes, enz.

  Waarvoor geldt het niet?

  De schorsing geldt niet voor schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen, voor verbeurdverklaringen, voor penale boetes, met in het bijzonder de coronaboetes, en voor schulden van alimentatievorderingen.

  TIP!
  Administratieve boetes en belastingverhogingen zijn geen penale boetes en vallen dus wel onder de schorsing van invordering.

  Voor wie?

  Omdat de beslissing ingegeven is door de wens om ademruimte te geven aan de ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis, geldt de schorsing slechts voor ondernemingen die enkel coronaschulden hebben.

  Let op!

  Heeft u dus ook nog schulden van vóór 1 januari 2020 aan bv. de Belastingen of de Btw, dan kunt u zich niet op deze beslissing beroepen, ook niet voor uw coronaschulden.

  TIP!
  Als u uw schulden tijdig betaalt, al dan niet na uitstel verkregen te hebben, krijgt u niet te maken met invorderingsmaatregelen en is deze schorsing voor u dus niet relevant.

  Afbetalingsplan aanvragen

  De schorsing van de invordering van schulden staat niet gelijk met een kwijtschelding van de schulden. Alle schulden moeten dus nog altijd betaald worden en als u te laat bent met de betaling, worden er in principe nalatigheidsinteresten gerekend die tijdens de schorsingsperiode gewoon voortlopen.

  Wat betekent dit voor u?

  Heeft u coronaschulden die binnenkort vervallen en die u vreest niet op tijd te kunnen betalen, dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de FOD Financiën om een oplossing te zoeken. U moet hiervoor mailen of bellen naar een infocenter.

  Let op!

  Voor vennootschappen bestaat er tot 31 maart 2021 een uniforme soepele procedure om een afbetalingsplan, een vrijstelling van interesten en een kwijtschelding van boetes aan te vragen. Voor eenmanszaken is dat jammer genoeg niet het geval.

  Wat is mogelijk?

  U kunt een afbetalingsplan krijgen. Normaal gezien is dat op maximaal 12 maanden, maar een langere termijn is bespreekbaar. Een vrijstelling van interesten of een kwijtschelding van boetes kunt u normaal gezien niet krijgen.

  TIP!
  Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat de betalingsmoeilijkheden het gevolg zijn van de coronacrisis en stel zelf een realistisch afbetalingsplan voor.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!