• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Controle van de fiscus? Niet opvallen is de boodschap!

  Artikel geplaatst op: 04/09/2019, met categorie: Belastingen , BTW , Vennootschappen


  Controle van de fiscus?

  Bron: Taxwin

  Computerselectie

  Computerselectie houdt in dat de fiscus een aantal parameters loslaat op jouw gegevens. Wijken je cijfers af, dan gaat er mogelijk een knipperlicht branden. Het kan dan gaan om bv. afwijkende winstmarges in vergelijking met de marges in de sector of om een abnormaal verlies. De parameters die gebruikt worden om de te controleren dossiers te selecteren, zijn strikt geheim

  Zowel inzake de belastingen als inzake de btw worden er aparte knipperlichten bijgehouden op de computer. Hoe meer knipperlichten er bij jouw onderneming flikkeren, hoe groter de kans dat jouw dossier op de controlelijst komt.

  Jouw belastingcontroleur ontvangt dus van het hoofdbestuur in Brussel een lijst met namen (de ‘zwarte lijst’) die voor een controle geselecteerd zijn.

  Welke ‘knipperlichten’ trekken de aandacht van de fiscus?

  Zoals gezegd, is het dus niet geweten welke criteria de fiscus precies hanteert om jouw dossier te selecteren. Wel zijn er een aantal knipperlichten bekend die (al dan niet in combinatie met andere knipperlichten) kunnen bijdragen tot een selectie voor een controle.

  De fiscus beschikt over twee soorten gegevens: enerzijds de gegevens van de Directe Belastingen (je belastingaangifte) en anderzijds de gecentraliseerde gegevens die voortkomen uit de btw-aangiften van jezelf en van andere btw-plichtigen.

  Aangezien de fiscus veel aandacht besteedt aan ‘afwijkende cijfers’, hetzij tussen de gegevens uit de belastingen en de btw-gegevens, hetzij tussen jezelf en de andere btw-plichtigen, gaan we hierna in op de mogelijke verschillen.

  1 – Een verschil in omzet

  Als de omzet volgens uw boekhouding (rekening 70) verschilt van de omzet van uw btw-aangiftes, begint er een lichtje te knipperen. Dat is logisch.

  2 – Een verschil in aankopen

  De basis voor dit knipperlicht is de zgn. leverancierslisting die de fiscus bezit.

  Elke btw-belastingplichtige moet jaarlijks een btw-klantenlisting maken. Dit is een lijst van alle verkopen, opgesplitst per klant. De Btw-Administratie centraliseert al deze gegevens van de ontvangen klantenlistings. Zo stelt de Btw jouw leverancierslisting op. De Btw spoort m.a.w. jouw leveranciers op aan de hand van de verschillende ingediende klantenlistings van btw-plichtigen.

  Op deze manier weet de Btw per belastingplichtige exact hoeveel aankopen die verricht heeft bij een leverancier. Als u bv. verkocht heeft aan particulieren, dan staat die omzet uiteraard niet op een klantenlisting.

  3 – Het verschil in aftrekbare btw

  Ook hier is die stilaan beruchte leverancierslisting de basis. Naast jouw aankoop-bedrag staat er natuurlijk ook het btw-bedrag op dat jij aan die leverancier(s) betaald hebt. Dat bedrag moet overeenkomen met de aftrekbare btw die je teruggevorderd hebt op je btw-aangifte.

  4 – Een verschil in IC-aangiftes (intracommunautaire leveringen) of in IC-verwervingen

  Dit is hetzelfde als wat we hiervoor besproken hebben, maar dan op Europees niveau. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende administraties in de EU worden alle gegevens van intracommunautaire leveringen samengebundeld en uitgewisseld. Eventuele verschillen staan te ‘knipperen’ op de analytische fiche.

  5 – Geautomatiseerde vergelijkingen

  De overgrote meerderheid van de aangiften personenbelasting en vennootschapsbelasting wordt niet grondig gecontroleerd. Wel vindt een geautomatiseerde vergelijking plaats tussen de aangifte en de gegevens waarover de fiscus zelf beschikt.

  Indien een anomalie blijkt, is het dossier geblokkeerd en moet de behandelende ambtenaar enkel de aangeduide codes onderwerpen aan een beheersnazicht, zonder verdere controle van de andere aspecten van het dossier.

  6 – Sectorcontroles

  De centrale diensten van Financiën geven met de regelmaat van een klok de opdracht om een bepaalde sector uit te kammen. Dikwijls is de aanleiding een voorval uit de actualiteit. Zo zijn er naar aanleiding van een inval bij een groothandelaar in bloem opsporingen geweest bij een groot gedeelte van de bakkers, enz.

  Er is in het verleden een actieplan geweest ‘tegen’ de gerechtsdeurwaarders en de notarissen en ook tegen de grote zgn. particuliere leveranciers van fruitveilingen. Zo werden in het verleden de vervoerfirma’s extra gecontroleerd omdat er in de transportsector onregelmatigheden met brandstoffacturen ontdekt waren. Ook de sector van de apothekers werd aangepakt.

  Sectorcontroles ontstaan soms ook als uitloper van een grootschalig BBI-onderzoek waarbij er een bepaald frauduleus netwerk opgerold werd. De centrale diensten in Brussel geven dan de opdracht aan de controlecentra om alle daarbij betrokken ondernemingen te controleren.

  7 – Verkopen via internetsites

  Sinds 2007 volgt de fiscus ook de handel via internet op (via eBay of soortgelijke sites). De fiscus ligt op de loer om de ‘als particuliere verkopers vermomde handelaars’ te ontmaskeren.

  Met het computerprogramma Xenon zoekt de fiscus het internet af naar economische activiteiten. Websites zoals eBay, 2dehands en Marktplaats worden elektronisch doorgelicht.

  8 – Gerichte, vooraf aangekondigde controleacties

  Tegenwoordig kondigt de fiscus zelf een aantal gerichte controles aan. Hiermee probeert men hetzelfde te bekomen als hetgeen men doet met aangekondigde alcoholcontroles in de eindejaarsperioden: minder drinken als men met de auto rijdt. Op deze manier hoopt de fiscus met aangekondigde belastingcontroles te bereiken dat mensen spontaan wat minder ‘vergeten’ aan te geven.

  9 – Datawarehousing: ook de andere overheden werken mee

  Naast computerselectie gebruikt de fiscus ook een zgn. datawarehousing. Het gaat hier om het beheer van alle mogelijke geïnformatiseerde gegevens die aan de fiscus ter beschikking gesteld zullen worden door andere diensten.

  Het gaat dan bv. om gegevens vanuit de sociale zekerheid, de DIV, het kadaster, … Ook zullen al deze gegevens onderworpen worden aan bepaalde parameters. Vertoon je ook hier afwijkend gedrag, dan zal je tevens op de controlelijst belanden.

  De centrale gegevensbank

  De fiscus werkt aan een zgn. centrale gegevensbank binnen de FOD Financiën die de ambtenaren moet toelaten om de gegevens die zij in hun bezit hebben, mee te delen aan hun collega’s van een andere administratie binnen de FOD Financiën.

  De megadatabank

  De regering wil niets liever dan jou scherp in de gaten houden in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude. Daarom werkt men volop aan een soort van ‘superdatabank’ waarmee iedere belastingcontroleur zeer snel grondige en gerichte screenings van alle belastingplichtige Belgen en bedrijven in België kan uitvoeren.

  Waar is de overheid mee bezig?

  Die ‘superdatabank’ zal op zich geen nieuwe informatie bevatten, maar enkel de info die de overheid nu ook al heeft, maar die verspreid zit over verschillende aparte databanken. De overheid wil nu al die info samenbrengen in één grote databank.

  Gevolgen voor jou in de praktijk?

  Als je bv. een bescheiden inkomen aangeeft in jouw belastingaangifte, maar er een luxueuze levensstijl op na houdt (je rijdt met een dure sportwagen, je woont in een luxevilla, …), dan zal de fiscus je sneller weten te vinden. De link tussen de personenbelasting (jouw ‘magere’ aangifte), de DIV (jouw dure auto) en het kadaster (jouw dure woning) zal dan een belletje doen rinkelen. Blijf dus zo veel mogelijk onder de fiscus zijn radar…

  In welke mate bepaalt jouw btw-aangifte of je gecontroleerd wordt?

  Als uit jouw btw-aangifte een btw-tegoed blijkt én als je dat tegoed ook effectief terugvraagt, dan is de kans groot dat je vrij snel controle krijgt van de Btw. Dit noemt men een zgn. teruggaafcontrole. Dat staat zo in de brief van jouw plaatselijk controle-kantoor dat de btw-controle aankondigt.

  In principe wordt immers alleen de oorzaak van jouw tegoed onderzocht. Meestal is dat uiteraard het gevolg van bepaalde investeringen of andere grote aankopen.

  Voorafgaand bezoek van de opsporingsdiensten: wat komen ze doen?

  Als voorbereiding op de latere, grondige controle brengen de opsporingsdiensten op een willekeurig ogenblik een bezoek ter plaatse. Zij komen poolshoogte nemen van uw activiteiten.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!