INTERESSE OF VRAGEN?

Neem dan snel contact op!

Klik hier

Lonen (4)

Bron: Acerta Werkgevers van wie de werknemers ploegenarbeid verrichten, kunnen al verschillende jaren genieten van een maatregel ter vermindering van hun loonkost. Deze vermindering neemt de vorm aan van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die je als werkgever inhoudt op de bezoldigingen van deze werknemers. Sedert 1 januari 2018 werd deze vrijstellingsmaatregel uitgebreid zodat ook ploegenarbeid die …

Lees meer

Stel, je breekt een been. Ai. Zes weken gips en dus immobiel. Je zaak zal het even zonder jou moeten stellen. En je portemonnee? Wel, vanaf 1 juli 2019 zit je geen dag meer zonder uitkering als je: minstens 8 dagen ziek bent én… tijdig je doktersbriefje indient. Super nieuws dus! Alle details lees je in dit artikel van Liantis

Lees meer

Gedaan met stapels papier printen, zeulen met mappen en vruchteloos zoeken naar facturen! Boekhouden kan vanaf nu snel en zorgeloos in de cloud dankzij Admisol Office. De mannen van Admisol hebben ons kantoor helemaal overtuigd. En wij springen alvast mee op de digitale boekhoudkar. Jij ook? Wie is Admisol? Admisol is niet de eerste de beste. Zij zijn de Belgische …

Lees meer

In verschillende bedingen in arbeidscontracten zoals het scholingsbeding, het niet-concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding spelen loonbedragen die jaarlijks worden geïndexeerd, een cruciale rol. De geldigheid van deze arbeidsbedingen is afhankelijk van het al dan niet overschrijden van die geïndexeerde bedragen. De nieuwe loonbedragen zijn sinds 1 januari 2017 van toepassing. De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden …

Lees meer