ZIT JE MET EEN VRAAG?

Neem supersnel contact op!

> Klik hier

Belastingen (23)

Bron: Taxwin Heeft u nog geen aangifte gedaan van uw onroerend(e) goed(eren) in het buitenland? Dan zal u van de fiscus eerstdaags een herinneringsbrief krijgen… Onroerend goed gekocht vóór 2021  De fiscus gaat het kadastraal inkomen (ki) van uw buitenlands onroerend goed bepalen aan de hand van een vragenlijst. Die kreeg u in de loop van de maand juni of …

Lees meer

Bron: Taxwin In het kader van de ‘vergroening’ van het wagenpark komt er een fiscale stimulans voor wie in laadpalen investeert tussen 01.09.2021 en 31.08.2024. Voor eenmanszaken en vennootschappen gaat het om een verhoogde kostenaftrek, voor particulieren gaat het om een belastingvermindering. Wat moet u hierover weten? 🙄 Verhoogde kostenaftrek voor eenmanszaken en vennootschappen Voorwaarden 🙂 Zelfstandigen en vennootschappen die laadpalen installeren …

Lees meer

Bron: Taxwin Na de stopzetting van uw eenmanszaak betaalt u nog enkele rekeningen die daarmee verband houden. Kunt u die kosten dan nog aftrekken in uw privé-aangifte? Wat met uw investeringen die nog niet volledig afgeschreven waren? 🤔 Kosten na stopzetting Speciale code in de aangifte Voor kosten die u maakt na stopzetting van uw eenmanszaak en die er betrekking …

Lees meer

Bron: Taxwin Wanneer u iets aankoopt voor uw bedrijf of werken laat uitvoeren, rijst soms de vraag of uw boekhouder de aankoop moet verwerken als een kost of als een investering. Op basis van welke criteria wordt het onderscheid gemaakt? Heeft u soms de keuze? En wat is fiscaal gezien eigenlijk het meest interessant? Kost of investering: hoe maakt u …

Lees meer

Bron: Taxwin Zoals je weet, mag je investeringen niet in één keer in de kosten nemen, maar moet je die afschrijven. Een klassieker bij een belastingcontrole is dat de controleur vindt dat sommige investeringen te snel afgeschreven worden. Wat als de fiscus de afschrijvingstermijn wil verlengen? En hoe verweer je je? Hoe snel afschrijven? Gebruiksduur De afschrijvingstermijn van een investering …

Lees meer

Bron: Taxwin Een persoon exploiteert in bijberoep een manege, waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. De fiscus verwerpt de verliezen, omdat de kosten overdreven zouden zijn. Kreeg hij gelijk van de rechter? 🤓 Standpunt Administratie De fiscus weigert de aftrek van de verliezen voor de onderzochte jaren. De exploitatie van de manege blijkt al sinds het begin verlieslatend …

Lees meer

Bron: Taxwin Indien u uw buitenlands(e) onroerend(e) goed(eren) reeds in een vorige aangifte in de personenbelasting heeft aangegeven, dan krijgt u in de loop van de maand juni een aangifteformulier van de fiscus om het buitenlandse kadastraal inkomen (ki) te bepalen. Wat moet u hierover weten? 🧐 Onroerend goed aangekocht vóór 2021 Even opfrissen… De fiscus zal het ki van …

Lees meer

Je verkrijgt de blote eigendom van een gebouw via erfenis, schenking of aankoop. Op welk bedrag moet je dan erf- of schenkbelasting of kooprecht betalen? En wat met de belastingen en de onroerende voorheffing (ov) op het pand terwijl je blote eigenaar bent? Erfbelasting en registratierechten Hieronder alle scenario’s met een heldere uitleg: Je erft de blote eigendom Je betaalt …

Lees meer

Rond deze tijd van het jaar worden de fiscale attesten en fiches weer verstuurd. Afhankelijk van de coronasteun die je al dan niet kreeg in 2020, ontvang je verschillende fiscale documenten. Een woordje uitleg komt dus zeker van pas om door de bomen het fiscale bos te blijven zien. Welke fiscale documenten? >>Zoals elk jaar krijgt elke zelfstandige die vorig …

Lees meer