• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Btw op niet-therapeutische zorg: de overgangsmaatregelen

  Artikel geplaatst op: 25/01/2022, met categorie: BTW


  Bron: Taxwin

  Sinds 01.01.2022 moet er in principe steeds btw aangerekend worden op niet-therapeutische zorg.

  Om deze wijziging vlot te laten verlopen voert de administratie nu een aantal overgangsmaatregelen en een tolerantie in via een circulaire van 20.12.2021.

  Wat moet u hierover weten?

  Btw op niet-therapeutische zorg: de overgangsmaatregelen

  Medische zorgen en btw

  Sinds 1 januari 2022 is de btw-vrijstelling voor medische zorgen enkel nog van toepassing op prestaties die een therapeutisch doel hebben (nieuw art. 44, §1 W.Btw).

  Het gaat dan om prestaties die tot doel hebben om de diagnose, de behandeling, de verzorging en, voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten, letsels, aangeboren afwijkingen of andere gezondheidsproblemen te verwezenlijken.

  Ook prestaties die de bescherming of het behoud van de gezondheid voor ogen hebben, vallen hieronder.

  Dit betekent concreet dat de btw-vrijstelling voor medische zorgen niet langer zal afhangen van de hoedanigheid van de zorgverlener, maar van de prestatie die door deze laatste verricht wordt.

  Btw op niet-therapeutische zorg (sinds 01.01.2022)

  Sinds 01.01.2022 is er dus steeds btw op niet-therapeutische zorg. Dit betekent dat prestaties zonder therapeutisch doel sinds 1 januari 2022 steeds onderworpen zijn aan 21% btw.

  De betrokken zorgverleners moeten voortaan dus btw aanrekenen op deze prestaties en hiervoor uiteraard ook btw-aangiftes indienen. Daartegenover staat dat zij ook een recht op aftrek van btw verkrijgen.

  Tenzij onder drempel van € 25.000!

  Is de omzet op jaarbasis behaald uit de niet-therapeutische prestaties niet hoger dan € 25.000 exclusief btw, dan kan de zorgverlener gebruikmaken van de vrijstelling ‘kleineondernemersregeling’ (art. 56bis W.Btw).

  Overgangsmaatregelen

  Om deze wijziging vlot te laten verlopen voert de administratie twee overgangsmaatregelen in (Circ. 2021/C/114, 20.12.2022).

  Zo kunnen de volgende handelingen onderworpen blijven aan de oude regeling en dus vrijgesteld blijven van btw:

  • de niet-therapeutische ingrepen of behandelingen die nog in 2021 zijn vastgelegd met de patiënt en uiterlijk op 30.06.2022 uitgevoerd of afgerond zijn;
  • de niet-therapeutische dienstprestaties die reeds zijn uitgevoerd in 2021, maar waarvoor de btw opeisbaar wordt in 2022. Dit wil zeggen: prestaties die pas in de loop van 2022 betaald worden.

  Btw-identificatie

  Zorgverleners die sinds 1 januari 2022 op een deel van hun prestaties btw zullen moeten aanrekenen, moeten zich identificeren voor btw-doeleinden.

  Bij wijze van tolerantie aanvaardt de administratie dat men hiervoor het betreffende formulier (e604A) kan indienen tot 31.01.2022.

  Het toegekende btw-identificatienummer zal dan worden geactiveerd met terugwerkende kracht tot 01.01.2022.

  Samengevat

  ✒️ Niet-therapeutische zorg die vóór 01.07.2022 wordt uitgevoerd is vrijgesteld van btw, als de ingreep nog in 2021 werd vastgelegd.

  ✒️ De betrokken zorgverleners krijgen een maand uitstel, tot 31.01.2022, om zich voor de btw te identificeren.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!