• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Betaal je btw op werken als bedrijf-huurder? 🙄

  Artikel geplaatst op: 10/12/2021, met categorie: BTW , Facturen


  Bron: Taxwin

  Stel, u zou een pand willen huren voor uw zaak. Er moet echter wel nog wat verbouwd worden. Stel dat u die verbouwingswerken laat uitvoeren, hoeveel btw betaalt u daar dan op. En is die aftrekbaar?

  En wat als de eigenaar voorstelt dat u in ruil voor het uitvoeren van die werken gedurende een tijd geen huur moet betalen? 🤔

  Wat met de btw op werken die u als bedrijf-huurder betaalt?

  Als huurder werken laten uitvoeren

  Situatie

  U bent op zoek naar een ruimte om te huren voor uw zaak. U vindt iets op een goede locatie, maar er zouden nog verbouwingswerken moeten gebeuren om het pand of het gedeelte ervan dat u zou huren effectief te kunnen gebruiken.

  Mag u dat verbouwen?

  Dat is afhankelijk van wat er in uw huurcontract staat. Voor bedrijfsruimtes is dat meestal geen probleem, en kunt u met de eigenaar afspreken dat u de nodige werken mag laten uitvoeren om het pand geschikt te maken voor uw activiteiten.

  Moet u btw betalen?

  Ja, uiteraard. Verbouwingen zijn voor de Btw zgn. werken in onroerende staat, en daarop is btw verschuldigd. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent.

  Let op!

  U zal die btw zelf moeten aanrekenen, via uw btw-aangifte. Op werken in onroerende staat voor een gewone btw-plichtige mag de aannemer immers geen btw rekenen. Op zijn factuur moet dan ook de vermelding ‘btw verlegd’ staan.

  Welk tarief?

  Aangezien u het gehuurde pand of het gedeelte ervan volledig beroepsmatig zal gebruiken, is het normale btw-tarief van 21% van toepassing. Het verlaagde tarief van 6% is immers enkel mogelijk als een pand hoofdzakelijk als woning gebruikt wordt.

  Is de btw voor u aftrekbaar?

  Ja, normaal gezien kunt u de btw die u op de facturen van de aannemer betaalt, volledig recupereren. Vereist is natuurlijk wel dat de facturen op uw naam en btw-nummer opgemaakt worden, en dat de verlegging van heffing toegepast werd.

  In ruil geen huur betalen

  Eigenaar stelt deal voor

  Normaal gezien betaalt u huur aan de eigenaar, en betaalt u de prijs voor de verbouwingswerken aan de aannemer, zonder dat er enig verband is tussen beide.

  Nu stelt de eigenaar echter voor dat als u bepaalde verbouwingswerken betaalt, u gedurende enkele maanden geen huur moet betalen. Dat lijkt interessant, maar zo’n deal heeft wel gevolgen voor de btw. 🤔

  Hoe zit het dan met de btw?

  Er is in principe btw verschuldigd op belastbare verrichtingen ‘onder bezwarende titel’, d.w.z. wanneer die niet gratis is.

  Volgens de Europese en Belgische rechters is dat het geval als een huurder werken uitvoert die een rechtstreeks verband hebben met de kwijtschelding van de huur, en de eigenaar aan het einde van de huurtermijn de werken gratis verkrijgt (HvJ, 26.09.2013; Brussel, 21.01.2021) .

  De Btw heeft die rechtspraak overgenomen in een circulaire (circ. 2019/C/22, 13.03.2019) .

  Let op!

  Dat rechtstreekse verband blijkt normaal gezien uit het huurcontract, maar kan eventueel ook uit de feiten afgeleid worden, bv. als er geen schriftelijke huurovereenkomst is.

  Wat moet u dan doen?

  Krijgt u kwijtschelding van huur in ruil voor het laten uitvoeren van werken, dan moet u de kostprijs van de werken (voor zover die overeenkomt met de kwijtgescholden huur), in principe exclusief btw, factureren aan de eigenaar.

  Is dat zelf een gewone btw-plichtige, dan moet u met ‘btw verlegd’ factureren, en is het dus aan de eigenaar om de btw aan te rekenen.

  Is de eigenaar een particulier, dan is er geen verlegging van heffing en moet u dus 21% btw aanrekenen. 😮

  Samengevat

  De btw die u zelf betaalt op de verbouwingswerken, in principe 21%, kunt u normaal gezien volledig recupereren.

  Spreekt u met de eigenaar af dat u in ruil voor het betalen van de werken een tijd geen huur moet betalen, dan moet u de kostprijs van de werken (en die komt overeen met de kwijtgescholden huur) aan hem factureren met ‘btw verlegd’, dus zonder btw, zo hij een gewone btw-plichtige is.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!