• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Beleggen in garages: hoe zit dat fiscaal?

  Artikel geplaatst op: 02/10/2019, met categorie: Belastingen


  Bron : Taxwin Praxis Accountants

  Privé beleggen in overdekte parkeerplaatsen of garageboxen is tegenwoordig populair. Maar hoe worden jouw huurinkomsten uit die parkeerplaatsen dan belast? En hoe zit dat met de btw?

  Verhuur van onroerende goederen

  Verhuur je privé bijvoorbeeld een appartement aan een huurder die het privé gebruikt, dan word je in principe slechts belast op het geïndexeerd en met 40% verhoogd kadastraal inkomen (ki) van dat appartement.

  Bijvoorbeeld: bedraagt het ki € 1.000, dan word je belast op € 1.000 x index 1,8230 x 1,4 = € 2.552, ook al bedraagt de werkelijke huur bv. € 9.000.

  Let op: verhuur aan bedrijven

  Verhuur je het appartement aan iemand die het beroepsmatig gebruikt of aan een vennootschap, dan word je belast op de nettohuur.

  De nettohuur is de werkelijk ontvangen huur verminderd met een forfaitaire kostenaftrek van 40%, beperkt tot 2/3 van het gerevaloriseerde (4,57 voor aanslagjaar 2020) ki, maar met als absoluut minimum van grondslag het geïndexeerde en met 40% verhoogde ki.

  Je verhuurt garageboxen?

  De inkomsten uit de verhuur van overdekte parkeerplaatsen volgen het fiscale regime van ‘gebouwde onroerende goederen’.

  Als verhuurder ben je dus ook in dit geval belastbaar op het geïndexeerde ki x 1,4 als de huurder de garagebox privé gebruikt.

  Gebruikt hij de garagebox beroepsmatig, dan is de werkelijk ontvangen huur belastbaar.

  Aftrekbare interesten?

  Interesten voor een lening aangegaan voor de aankoop van de garage mag je fiscaal in mindering brengen.

  Je bent btw-plichtig, maar…

  Verhuur je een of meerdere losstaande garages, dan word je daardoor btw-plichtig, met in principe alle courante btw-verplichtingen tot gevolg. Je moet dan 21% btw aanrekenen, btw-aangiftes indienen…

  Maar verhuur je de garage samen met een woning? Dan ben je niet btw-plichtig voor die garage.

  Hoe ontsnappen aan de btw-paperassen?

  Je moet je wel laten registreren bij de BTW. Bedragen je huurinkomsten op jaarbasis niet meer dan € 25.000, dan kan je opteren voor de vrijstellingsregeling van de kleine ondernemer. Je huurinkomsten zijn dan vrij van btw en je hoeft geen aangiftes in te dienen.

  Samengevat:

  Bij de verhuur van een garage aan een particulier word je belast op het geïndexeerde ki x 40%. Brengt de huurder de kosten professioneel in, dan word je belast op 60% van de huurinkomsten. Vraag eventueel de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan bij de BTW.


  Ben je toch niet zo zeker van je zaak? Kom erover babbelen met ons!