• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Belastingvoordeel voor investering in laadpalen!

  Artikel geplaatst op: 22/11/2021, met categorie: Bedrijfsvoertuigen , Belastingen


  Bron: Taxwin

  In het kader van de ‘vergroening’ van het wagenpark komt er een fiscale stimulans voor wie in laadpalen investeert tussen 01.09.2021 en 31.08.2024.

  Voor eenmanszaken en vennootschappen gaat het om een verhoogde kostenaftrek, voor particulieren gaat het om een belastingvermindering. Wat moet u hierover weten? 🙄

  Verhoogde kostenaftrek voor eenmanszaken en vennootschappen

  Voorwaarden 🙂

  Zelfstandigen en vennootschappen die laadpalen installeren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 hebben recht op een verhoogde kostenaftrek.

  Voorwaarden zijn dat de laadpaal:

  • nieuw is en goedgekeurd is door een erkend keuringsmechanisme;
  • op ‘groene’ stroom werkt en ‘intelligent’ is (laadtijd en laadvermogen kunnen gestuurd worden tegen uiterlijk 01.01.2023);
  • over minstens vijf belastbare tijdperken wordt afgeschreven;
  • ‘publiek toegankelijk’ is (minstens gedurende de gangbare openingstijden of sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk is).

  Fiscaal voordeel 👌

  Men heeft recht op een verhoogde kostenaftrek ten belope van 200% voor de afschrijvingen betreffende investeringen gedaan in 2021 en 2022. En op 150% voor de afschrijvingen betreffende investeringen gedaan in 2023 en 2024.

  Belastingvermindering voor particulieren

  Voorwaarden 🙂

  Particulieren die aan hun woning een laadpaal installeren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 hebben eenmalig (dus niet jaar na jaar) recht op een belastingvermindering.

  Voorwaarden zijn dat de laadpaal onder meer:

  • nieuw is en goedgekeurd is door een erkend keuringsmechanisme;
  • niet door de belastingplichtige zelf geïnstalleerd is;
  • op ‘groene’ stroom werkt en ‘intelligent’ is (laadtijd en laadvermogen kunnen gestuurd worden tegen uiterlijk 01.01.2023);
  • geïnstalleerd wordt in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats gevestigd heeft.

  Fiscaal voordeel 👌

  De belastingvermindering bedraagt 45% voor de uitgaven gedaan in 2021 en 2022, 30% voor de uitgaven gedaan in 2023 en 15% voor de uitgaven gedaan in 2024.

  De belastingplichtige heeft slechts eenmalig (dus niet jaar na jaar) recht op een belastingvermindering. Bovendien wordt de uitgave waarop de belastingvermindering berekend zal worden geplafonneerd op € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige.

  Bron: Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

  Samengevat

  Zelfstandigen en vennootschappen kunnen de gemaakte kosten ten belope van 200% afschrijven, op voorwaarde dat de laadpaal publiek toegankelijk is.

  Particulieren hebben recht op een eenmalige belastingvermindering van 45%.

  Nog vragen hierbij?
  Ons boekhoudteam staat voor je klaar!