• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • Belastingvermindering giften tijdelijk 60%!

  Artikel geplaatst op: 14/10/2020, met categorie: Belastingen


  Belastingvermindering giften tijdelijk 60% - Boekhoudkantoor Karin Beeckman

  Bron: Taxwin Praxis

  Belastingvermindering van 45% naar 60%

  Voor giften met fiscaal voordeel die u privé in 2020 doet, wordt de belastingvermindering tijdelijk verhoogd van 45% naar 60% (wet van 15.07.2020, BS 23.07.2020) .

  Opmerkelijk is dat de verhoging voor alle ‘in 2020 gedane giften’ geldt en dus retroactief van toepassing is.

  Fiscale begrenzing van 10% naar 20%

  Het totaal van de giften met fiscaal voordeel mag echter niet hoger zijn dan 10% van uw totale netto-inkomen, maar voor 2020 wordt deze grens opgetrokken naar 20% (wet van 15.07.2020, BS 23.07.2020) , wel met een absoluut maximum van € 397.850 aan aftrekbare giften.

  Altijd recht op een belastingvermindering?

  Neen! De gift moet betaald zijn aan een in de wet opgenomen instelling, zoals o.m. het Rode Kruis. De minister van Financiën publiceert jaarlijks ook een lijst waarop zgn. erkende instellingen vermeld staan die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen. Dat zijn er inmiddels zo’n 2.000.

  Let op!

  U moet per instelling wel minstens € 40 doneren, anders heeft u geen recht op de 60%-vermindering.

  Heb je nog vragen hierbij? Ons boekhoudteam staat voor je klaar! 😉