• ZIT JE MET EEN VRAAG?

 • Neem supersnel contact op!

 • Klik hier

 • 7 aandachtspunten voor je vennootschap vanaf 01/01/20

  Artikel geplaatst op: 08/01/2020, met categorie: Administratie , Vennootschappen


  Bron: Lexalert

  Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd grondig hervormd vanaf 1 mei 2019. Er is nog een overgangsperiode tot 2024 om alle statuten aan te passen.

  Toch zijn er dingen die vanaf 1 januari 2020 al veranderen. We zetten ze kort op een rij:

  1. Gebruik de juiste benaming

  Gebruik de juiste vennootschapsvorm (BV in plaats van BVBA). Vermeld ook altijd het adres, het ondernemingsnummer en het arrondissement van de vennootschap.

  2. Controleer de samenstelling van het bestuursorgaan

  Vanaf 1 januari 2020 dienen de bestuurders verschillend te zijn. Kan bijvoorbeeld niet: een bestuursorgaan samengesteld uit Jos Joris en Jos Joris BV, vast vertegenwoordigd door Jos Joris.

  3. Onthoud je als bestuurder bij een belangenconflict

  Als je als bestuurder een beslissing dient te nemen waarbij je, rechtstreeks of onrechtstreeks, een mogelijks strijdig belang hebt, meld het dan aan je collega-bestuurders en onthoud je van beraadslaging en stemming. Ben je enig bestuurder, of hebben alle bestuurders een belangenconflict? Dan beslissen de aandeelhouders.

  4. Check de verzekering van je bestuurders-aansprakelijkheid

  De wetgever heeft een maximale aansprakelijkheid bepaald voor een aantal vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Ga na of je optimaal verzekerd bent.

  5. Wees waakzaam bij uitkeringen uit de vennootschap

  In de BV zal een dubbele test moeten gebeuren:

  • De netto-actief-test: geen uitkering mag gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief wordt;
  • De liquiditeitstest: geen uitkering mag gebeuren als ‘naar redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’ de vennootschap gedurende de komende 12 maanden in staat zal blijven om haar schulden te voldoen;

  In de NV is dit enkel de netto-actief-test.

  6. Vermeld in het aandelenregister van de vennootschap welke beperkingen er zijn voor een overdracht van aandelen

  Hier vermelden we graag ook even het UBO-register. Heden zouden alle begunstigden moeten geregistreerd zijn. Maar ook na de eerste registratie in het UBO-register zal het van belang zijn om de registratie te blijven opvolgen.

  De informatie met betrekking tot de UBO’s in het UBO-register moet namelijk toereikend, accuraat en actueel zijn. Elke wijziging van informatie die al is opgenomen in het UBO-register, moet binnen de maand worden meegedeeld. Hierbij kan worden gedacht aan een overdracht van een belangrijk pakket aandelen, een bestuurswissel (indien de bestuurders als UBO werden geregistreerd), ed.

  7. Laat je aandeelhoudersafspraken of statuten nakijken en breng ze zo snel mogelijk in overeenstemming met het nieuwe wetboek.

  Dit is meteen ook een goeie gelegenheid om bijvoorbeeld het doel eens te bekijken en desgevallend aan te passen of het boekjaar te wijzigen. Neem hiervoor in de eerste plaats contact op met je boekhouder.

  Wij staan voor je klaar met raad en daad! 🙂